Geboorte


Geboortecijfer


Evolutie geboortecijfer


Via de contacten die medewerkers van Kind en Gezin hebben met kraamklinieken en met gezinnen beschikt Kind en Gezin op kindniveau over een databank met kindgegevens. Op basis van deze databank wordt het geboortecijfer volgens Kind en Gezin berekend. Dit geboortecijfer omvat alle geboorten van kinderen die in het Vlaamse Gewest wonen bij hun geboorte, ongeacht het verblijfsstatuut van de ouders. Het gaat wel enkel om levend geboren kinderen.

Het geboortecijfer van Kind en Gezin ligt meestal hoger dan het officiële geboortecijfer dat op basis van het rijksregister gepubliceerd wordt door de federale overheid. Het officiële geboortecijfer bevat enkel de geboorten bij de ‘de jure’-bevolking, zijnde de Belgische en de buitenlandse bevolking.

Het geboortecijfer van Kind en Gezin verschilt meestal ook van het aantal geboorten dat het Studiecentrum voor perinatale epidemiologie (SPE) publiceert. Dit komt omdat de cijfers van het SPE gebaseerd zijn op de kinderen die geboren zijn in de kraamklinieken in Vlaanderen, maar geen rekening houden met de woonplaats van de kinderen. Ook kinderen die in Vlaanderen wonen, maar in Wallonië of het buitenland geboren werden, ontbreken in het geboortecijfer van het SPE.

Geboortecijfer per provincie

Geboortecijfer naar provincie

Leeftijd van de moeder

Als we de leeftijd van de moeder vanuit kindperspectief weergeven, dan zien we dat 70,4% van de kinderen bij geboorte een moeder heeft tussen 25 en 35 jaar. 1,3% van de in 2015 geboren kinderen heeft een moeder van onder de 20 jaar, 2,6% van de kinderen heeft een moeder ouder dan 40 jaar.

62,9% van de eerstgeboren kinderen heeft een moeder jonger dan 30 jaar. Bij volgende kinderen gaat het om 36,1%. 21,9% van de volgende kinderen heeft een moeder die bij de geboorte ouder was dan 35 jaar.

 Leeftijd moeder

Geboortegegevens

In 2015 registreert Kind en Gezin 572 geboorten na thuisbevalling in Vlaanderen. Dat is ongeveer 0,9% van het totale aantal geboorten.

44,2% van de borelingen in 2015 is het eerste kind van de moeder. In West-Vlaanderen wordt het hoogste aandeel eerste kinderen geboren, in de provincie Antwerpen ligt dat aandeel lager (42,7%) en worden er duidelijk meer kinderen geboren van pariteit 3, 4 en 5 of meer.

Pariteit

Onderstaande gegevens over de geboorte kunnen van belang zijn voor de gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen. We schetsen daarbij het aantal kinderen dat verlost wordt via keizersnede of technische hulpmiddelen, het aandeel kinderen dat overgebracht wordt naar een neonatale afdeling, het aantal kinderen van een meerling en het aantal kinderen met een laag geboortegewicht. (Bron: SPE)

Geboortegegevens tabel