Kinderopvang

Heel wat kinderen gaan van jongs af aan naar de kinderopvang. Het aanbod is gevarieerd: in een gezinsopvang (onthaalouder) of in een groepsopvang (kinderdagverblijf), voor de allerjongsten of voor de schoolgaande kinderen, met een inkomenstarief (prijs op basis van het inkomen) of niet,... De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom staan zij in de kinderopvang centraal.

Attest inkomenstarief nodig voor opvang volgens je inkomen

Maak je voor je kind gebruik van een opvang die een prijs vraagt volgens je inkomen, dan heb je een attest inkomenstarief nodig.
Vraag je attest inkomenstarief aan voor de start van je opvang.
Registreer je eerst op 'Mijn Kind en Gezin'. Na de online berekening krijg je een attest dat je aan je opvang moet bezorgen.

Opgelet!
  • Als je je inkomen niet bekend wil maken, heb je toch een attest nodig. Je kan aankruisen dat je je inkomen niet bekend wil maken. Je betaalt dan het maximumtarief.
  • Als je gebruik maakt van een opvang die een vaste prijs vraagt, heb je dit attest niet nodig.

Participatie van ouders en kinderen

Een kind grootbrengen doe je niet alleen: Elke dag opnieuw zijn er heel wat partners betrokken bij de zorg voor een kind. Bij een participatieve aanpak slaan ouders, kinderen en organisaties de handen in elkaar om samen een aangepast aanbod uit te bouwen.

Wil je je graag laten inspireren door voorbeelden van participatie? Heb je een leuk initiatief dat je wilt delen met anderen, of wil je te weten komen wat participatie nu eigenlijk betekent?