Illustratie bij kinderopvang, een goed gevoel

Ouder

Attesten inkomenstarief 2017

Betaal je inkomenstarief? Voor 2017 heb je een nieuw attest inkomenstarief nodig.
Check je e-mail of je post van Kind en Gezin in december. Bezorg erna je attest inkomenstarief 2017 zo snel mogelijk aan je opvang.