Kind en Gezin schorst vergunning kinderopvang Kiddy Watch

18 mei 2017

Kind en Gezin schorst vanaf vrijdag 19 mei 2017 groepsopvang Kiddy Watch met locaties in Antwerpen en Schoten. De afdeling Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voerde gisteren op vraag van Kind en Gezin een bijkomende inspectie uit in het kader van de recente klachten over kindermishandeling.
 
De opvang kreeg in het verleden al aanmaningen inzake personeelsbeleid, voeding en hygiëne. Daartoe werd de nodige handhaving opgestart. De voorziening maakte een plan van aanpak om de tekorten weg te werken. Rapportering aan Kind en Gezin wees uit dat er stappen werden gezet. Dit werd nu ook bevestigd door Zorginspectie, maar er blijft nog een deel van de weg te gaan.
 
Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van het ernstige incident van grensoverschrijdend gedrag. Dit alles maakt het veel kritieker om een en ander te realiseren. Kind en Gezin gaat daarom over tot schorsing van de groepsopvang. Tijdens de schorsing mogen geen kinderen opgevangen worden. De organisator krijgt tot uiterlijk vrijdag 30 juni 2017 de tijd om een gedegen plan van aanpak inzake aansturing van de kindbegeleiders op te maken en de veiligheids- en kwaliteitsprocedures op punt te stellen. Bij negatief resultaat zal dit leiden tot opheffing van de vergunning door Kind en Gezin.
 
Tegelijk zoekt Kind en Gezin vanaf vandaag, samen met de lokale besturen, een oplossing voor de kinderen die tijdelijk niet meer in de kinderdagverblijven Kiddy Watch I en II terechtkunnen.

Leen Du Bois
Woordvoerder Kind en Gezin
0496 59 15 11