Ouderbevraging matig te vroeg geboren kinderen
Beste ouder(s),

Kind en Gezin en de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen onderzoeken hoe de dienstverlening aan (ouders van) matig te vroeggeboren kinderen op een kwaliteitsvolle manier verder kan uitgebouwd worden. We willen ons daarbij niet alleen laten inspireren door externe experten. We willen ook en vooral luisteren naar de stem van ouders.


We richten ons in de eerste plaats tot ouders van kinderen geboren vanaf 32 tot 37 weken zwangerschap, omdat uit onderzoek blijkt dat specifiek deze kinderen niet steeds de nodige ondersteuning genieten in vergelijking met kindjes die voor 32 weken werden geboren.

Deze bevraging zal maximum 15 minuten van jouw tijd in beslag nemen.

Dank voor je deelname.
kind en gezin icoonvvoc icoon