Werklozen

Geboorteverlof

De werkloze kan 3 dagen ‘vrij’ nemen binnen de 12 dagen die volgen op de dag van de geboorte.

Ouderschapsverlof: vrijstelling van bepaalde verplichtingen om familiale en sociale redenen

Als werkloze kan men een vrijstelling krijgen omwille van sociale en familiale moeilijkheden. Dit houdt in dat men vrijgesteld wordt van de verplichting om werk te zoeken en beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, maar wel nog steeds een (lagere) vergoeding ontvangt. Een kind hebben jonger dan 4 jaar is voldoende om van deze regeling te kunnen genieten.

De vrijstelling kan toegestaan worden voor een minimum van 6 maanden en een maximum van 12 maanden en kan om bepaalde redenen verlengd worden. Na deze periode moet men zich opnieuw inschrijven als werkzoekende.

Neem contact op met het plaatselijk RVA-kantoor voor meer informatie.

Zwanger en werkloos
Als werkzoekende vrouw mag men geen job weigeren omwille van een zwangerschap. Dit is een ongeldige reden waardoor men de uitkering kan verliezen.
Men moet wel de RVA op de hoogte brengen van de zwangerschap, zodat die rekening kan houden met de situatie bij werkaanbiedingen. De zwangerschapsrust is 7 weken facultatief voor de bevallingsdatum en 8 weken verplicht na de bevalling. Tijdens deze periode krijgt men een uitkering van het ziekenfonds.