Bulgarije - Het Kleine Mirakel

Motivatie voorlopige goedkeuring op 24 juni 2010
 • Bulgarije heeft het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie van Den Haag geratificeerd op 15 mei 2002 en het trad in werking op 01 september 2002.
 • De wetgeving van Bulgarije is duidelijk en transparant.
 • Het ministerie van Justitie in Bulgarije treedt op als centrale autoriteit en houdt de verschillende registers (adoptabele kinderen, binnenlandse kandidaat-adoptieouders en buitenlandse kandidaat-adoptieouders) bij. 
 • Er wordt telkens eerst gezocht naar binnenlandse adoptieouders vooraleer buitenlandse adoptie wordt overwogen: kinderen moeten minstens 6 maanden opgenomen zijn in het regionaal register en minstens 3 binnenlandse kandidaat-adoptieouders moeten het kind geweigerd hebben.
 • Het Kleine Mirakel werkt samen met een door het ministerie van Justitie erkende dienst.
 • Alle betalingen door kandidaat-adoptieouders gebeuren via Het Kleine Mirakel en zijn transparant.

Wie kan adopteren?
 • Alleenstaande vrouwen.
 • Alleenstaande mannen.
 • Heteroseksuele gehuwde koppels.
 • De adoptieouders moeten minimaal 15 jaar ouder zijn dan het adoptiekindje.
 • Adoptieouders boven 45 jaar krijgen een toewijzing van een kindje ouder dan 3 jaar. Hier kunnen uitzonderingen op gemaakt worden, als blijkt dat dit in het belang van het kind zou zijn.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
 • Kinderen waarvan de ouders of de voogd toestemming hebben gegeven.
 • Kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn.
 • Kinderen komen pas in aanmerking voor een interlandelijke adoptie als er geen gezinnen gevonden worden in Bulgarije zelf (d.w.z. als er drie gezinnen in Bulgarije de adoptie van het kind geweigerd hebben). Het gaat vooral om kinderen vanaf 1 jaar en siblings.

Kostprijs 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Bulgarije met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

850 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken)

500 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

/

Totaal kosten in België

4350 euro


Kosten in Bulgarije

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

4500 euro

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

3000 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

/

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

/

Totaal kosten in Bulgarije

7500 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2012

2

2013

-

2014

-

2015

-

2016

-

2017

-

2018

-