Chili - FIAC-Horizon

Wie kan adopteren?
  • Kandidaat-adoptieouders mogen maximaal 60 jaar oud zijn en minimaal 20 jaar ouder zijn dan het adoptiekind. De rechter kan maximaal 5 jaar afwijken van deze leeftijdsgrenzen.
  • Enkel gehuwde heterokoppels kunnen adopteren als ze minstens 2 jaar gehuwd zijn. 
  • Aangezien het om kinderen gaat die al enige taalontwikkeling hebben of reeds de Spaanse taal machtig zijn, vraagt de Chileense overheid aan de kandidaat-adoptieouders om noties te hebben van de Spaanse taal.
Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
De kinderen die in aanmerking komen voor interlandelijke adoptie zijn ouder dan 4 jaar en hebben vaak gezondheidsproblemen.
Interlandelijke adoptie is enkel mogelijk als er geen Chileense gezinnen of buitenlandse gezinnen met permanente verblijfplaats in Chili gevonden worden om het kind te adopteren. Voordat er gekozen wordt voor interlandelijke adoptie, wordt er voorkeur gegeven aan Chileense alleenstaanden of weduwen die een permanent verblijf in Chili hebben.

Procedure
  • Het ouderdossier wordt ingediend bij SENAME, de bevoegde autoriteit.
  • Matching door SENAME
  • Goedkeuring matching door VCA
  • Na aanvaarding van het voorstel wordt de reis voorbereid. De kandidaten zullen 8 à 10 weken ter plaatse moeten blijven. 
  • In eerste instantie krijgen de kandidaat-adoptanten het hoederecht over het kind als ze het grondgebied van Chili niet verlaten. Tijdens deze periode onderzoekt de rechtbank of alles voorwaarden voor een adoptie nageleefd zijn. 
  • Adoptievonnis, waarna er een visum voor het kind geregeld kan worden.
  • Chili vereist 2 nazorgrapporten. 
Kostprijs 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Chili met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

2000 à 2500 euro

Verplichte nazorg: 2 huisbezoeken + rapporten ervan

500 euro

Solidariteitsbijdrage

1000 euro

Totaal kosten in België

6500 à 7000 euro


Kosten in Chili

Salaris wettelijke vertegenwoordiger ter plaatse

In geval er meer dan één kind wordt toegewezen en geplaatst worden de kosten voor de adoptieprocedure berekend per kind.

1350 USD

Wordt in twee schijven betaald.

Begeleiding ter plaatse gedurende verblijf in Santiagi de Chili

1000 à 1400 USD

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

Ongeveer 300 euro

Totaal kosten in Chili

2650 à 3050 euro


Aantal plaastingen

2014

0

2015

4

2016

1

2017

1

2018

-