Gambia - Het Kleine Mirakel

Motivatie voorlopige goedkeuring op 3 april 2013
  • De bevoegde overheid in Gambia, the Department of Social Welfare, houdt toezicht op de gehele adoptieprocedure. 
  • Voorafgaand aan de adoptie, wordt het kind minimaal 3 jaar onder pleegvoogdij geplaatst bij de kandidaat-adoptanten. Deze pleegvoogdij gebeurt onder toezicht van de Gambiaanse overheid. 
  • Na deze periode van 3 jaar pleegvoogdij, wordt de adoptie in Gambia uitgesproken door een jeugdrechtbank. Tot het moment dat de adoptie wordt uitgesproken, kunnen de biologische ouders hun toestemming voor de adoptie intrekken. 

Wie kan adopteren?
  • Heteroseksuele koppels die gehuwd zijn en jonger dan 60 jaar.
  • Zowel alleenstaande mannen als vrouwen kunnen een kind van hun eigen geslacht adopteren.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
  • Het zijn vooral gezonde kinderen vanaf 6 maanden.
  • Enkel kinderen die met een care order in een weeshuis geplaatst zijn, kunnen onder pleegvoogdij geplaatst worden. 

Kostprijs 
Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Gambia met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

+/- 1800 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + extra rapporten)

780 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

1000

Totaal kosten in België

+/- 6580 euro


Kosten in Gambia

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

/

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

850 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

1800 euro

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

2000 euro

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

(kostprijs van een ticket voor de begeleider naar Dakar en eventuele overnachting)

Totaal kosten in Gambia

4650 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2015

3

2016

-

2017

-

2018

-