Guinée - Het Kleine Mirakel

Wie kan adopteren?
 • Minimumleeftijd van kandidaat adoptieouders is 30 jaar.
 • Minimum 15 jaar ouder zijn dan het adoptiekind.
 • Maximum leeftijd van het adoptiekind is 15 jaar.
 • Alleenstaande mannen en vrouwen kunnen adopteren.
 • Getrouwde hetero echtparen kunnen adopteren indien zij 5 jaar gehuwd zijn.
 • Kandidaat-adoptanten moeten in goede gezondheid zijn.
 • Het akkoord van beide adoptieouders en volwassen kinderen in het gezin is nodig.
 • Adoptieouders moeten over een geschiktheidsvonnis beschikken.
 • Adoptieouders moeten een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
Zowel jongens als meisjes, vondelingen, wezen en afgestane kinderen tussen 0 en 3 jaar (of ouder)

Procedure
 • Adoptiedossier van de kandidaat-adoptant wordt opgemaakt in België (vertaling + legalisatie).
 • Adoptiedossier wordt door HKM verstuurd naar centrale autoriteit in Conakry Guinea.
 • Adoptiedossier wordt hier gecontroleerd en doorgestuurd ter registratie naar de andere bevoegde overheden. Er wordt in Guinea beslist om de dossiers te aanvaarden, te verwerpen ofwel om bijkomende inlichtingen te vragen. 
 • Centrale Autoriteit contacteert een erkend weeshuis waarna een kindstudie wordt uitgevoerd. 
 • De Centrale Autoriteit stelt de adoptabiliteit van het kind vast en het kind met de kandidaat-adoptanten.
 • De gegevens m.bt. het kind worden bezorgd aan HKM. HKM controleert en vraagt goedkeuring en matching aan bij VCA.
 • VCA geeft goedkeuring toewijzing via mail.
 • HKM stelt het kind voor aan de adoptieouders.
 • Adoptieouders tekenen voor aanvaarding.
 • VCA levert attest goedkeuring toewijzing af.
 • Dit attest wordt bezorgd worden aan de Centrale Autoriteit in Guinea.
 • Daarna gaat het adoptiedossier naar de bevoegde rechtbank.
 • De Advocaat van HKM volgt de juridische procedure op en vertegenwoordigt de ouders.
 • Er wordt een datum in de rechtbank vastgelegd.
 • De rechtbank gaat na of alle wettelijke voorwaarden nageleefd werden en of de adoptie in het hoogste belang van het kind is. Het vonnis wordt 15 dagen nadien definitief.
 • Binnen de 15 dagen nadat het vonnis definitief is wordt het overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.
 • De advocaat verzamelt de documenten die in het Frans aan FCA bezorgd worden.
 • FCA controleert de documenten en erkent de adoptie.
 • Het paspoort wordt opgemaakt en bezorgd aan de consul in Conakry
 • Paspoort wordt opgehaald door de advocaat
 • Adoptieouders reizen af naar Conakry – Guinea, ontmoeten hun adoptiekind en brengen tijd door met het kind.
 • Adoptieouders krijgen een voorlopig Belgisch paspoort voor het adoptiekindje, 
 • Afreis van 4-5 dagen noodzakelijk.

Kostprijs

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Guinée met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

+/- 1200 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + extra rapporten)

750 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

1000 euro  kanaalondersteuning

 

Totaal kosten in België

5950 euro


Kosten in Guinée

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

/

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

4300 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

4200 euro

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

1000  euro

Donaties, projectbijdragen, …

 

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

500 euro

Totaal kosten in Guinée

10000 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2014

4

2015

3

2016

14

2017

10

2018

-