India - Ray of Hope

Wie kan adopteren?

Gehuwde heteroseksuele koppels:      
 • die minstens 2 jaar gehuwd zijn op het moment van intake.
 • waarvan de samengestelde leeftijd van de kandidaten niet meer mag zijn dan 110.
 • waarvan geen van beiden mag ouder zijn dan 55 jaar.
 • waarbij een samengetelde leeftijd vanaf 90 jaar, enkel een kindje ouder dan 4 jaar kan worden voorgesteld. Het minimumleeftijdsprofiel is dan 4 -6 jaar bij toewijzing.
 • waarbij een samengetelde leeftijd vanaf 100 jaar, enkel een kindje ouder dan 8 jaar kan worden voorgesteld. Het minimumleeftijdprofiel is dan 8 – 10 jaar bij toewijzing.
Heteroseksuele alleenstaanden:
 • Vanaf de leeftijd van 45 jaar, kan enkel een kindje ouder dan 4 worden voorgesteld. Het minimumprofiel is dan 4-6 jaar bij toewijzing.
 • Vanaf de leeftijd van 50 jaar, kan enkel een kindje ouder dan 8 jaar worden voorgesteld. Het minimumprofiel is dan 8 – 10 jaar bij toewijzing.
 • De maximumleeftijd is 55 jaar.
 • Een alleenstaande man kan geen meisje adopteren


Kandidaten moeten beschikken over voldoende financiële middelen om een goede opvoeding te kunnen bieden aan een kind. 


Kandidaten moeten in goede gezondheid zijn en niet lijden aan chronische, besmettelijke of terminale ziekte of enige mentale of fysieke aandoening die hen kan voorkomen om de zorg voor een kind op zich te nemen. 


Adoptie van een tweede kindje kan enkel indien de wettelijke procedure voor de eerste adoptie volledig is afgerond. Dit is niet van toepassing indien er een bloedband bestaat tussen de kinderen. 


Het leeftijdsverschil tussen de kandidaat adoptanten en het kindje moet minstens 25 jaar zijn. 
 
Indien er drie of meerdere kinderen aanwezig zijn in het gezin, kan enkel een kind met specifieke zorgbehoefte geadopteerd worden in India.Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
 • Weeskinderen
 • Verlaten kinderen
 • Afstandskinderen (vb. kinderen van ongehuwde moeders)
Kinderen komen pas in aanmerking voor een interlandelijke adoptie nadat ter plaatse een ‘surrender-procedure’ werd doorlopen.
Ieder kind wordt in 3 plaatselijke kranten ‘gepubliceerd’ zodat familieleden/kennissen zich kunnen melden. Het weeshuis voorziet een observatieperiode van +/- 3 maanden en probeert het kind binnenlands te plaatsen via hun wachtlijst. Als er geen kandidaat-adoptieouders gevonden worden, kan een kindje voorgesteld worden aan buitenlandse kandidaat adoptanten. 
Als minimum kindprofiel hanteert de adoptiedienst 2 – 4 jaar bij toewijzing.
Adoptanten kunnen een aanvraag doen voor een adoptie van een gezond kindje of een kindje met een specifieke ondersteuningsbehoefte (‘special need’). 
De weeshuizen vragen steeds vaker om kinderen met een medische achtergrond te plaatsen. Daarom wordt bij intake een medisch profiel opgesteld. 


Procedure
Adoptie uit India verloopt via de centrale autoriteit CARA. Kandidaat adoptanten moeten door de adoptiedienst online geregistreerd worden in het CARINGS systeem. Dit systeem gaat steeds open de eerste werkdag van de maand en sluit automatisch zodra er wereldwijd 100 aanvraagdossiers zijn ingelogd. CARA kan dit inlogsysteem ook tijdelijk sluiten indien er als voldoende dossiers zijn ingelogd.
Aangezien wereldwijd meer dan 50 adoptiediensten erkend zijn en het systeem vaak na een paar minuten sluit (na inloggen van 100 dossiers) is het niet te voorspellen hoeveel dossiers Ray of Hope maandelijks kan registreren.

 1. KA sturen hun geschiktheidsvonnis en verslag naar de dienst en komen op de pré-wachtlijst.
 2. Intakes worden gepland afhankelijk van het aantal ingelogde dossiers.
 3. Na intake, verzamelen de kandidaten de documenten. De dienst staat in voor de vertalingen en de legalisaties van het dossier.
 4. De adoptiedienst registreert de aanvraag in CARINGS en informeert de kandidaten hiervan.
 5. CARA evalueert de aanvraag. Bij aanvaarding wordt het aanvraagdossier toegewezen aan een erkend weeshuis (RIPA = Registered Indian Placement Agency). De adoptiedienst kan dit online volgen en stuurt binnen de termijn van 15 dagen een kopie van het volledige aanvraagdossier naar dit weeshuis.
 6. Het weeshuis ontvangt het dossier en neemt de aanvraag door. Indien zij deze niet kunnen aanvaarden, geven zij de reden hiervoor door aan CARA en moet de aanvraag opnieuw door CARA toegewezen worden aan een ander weeshuis. Indien zij de aanvraag wel aanvaarden, komt het dossier op de wachtlijst van het weeshuis. Zij kunnen bijkomende vragen stellen in functie van de matching.
 7. Het weeshuis doet de matching en bezorgt een kindvoorstel aan de adoptiedienst.
 8. Deze rapporten worden besproken binnen het multidisciplinaire team van Ray of Hope. De argumentatie voor de matching wordt overgemaakt aan het VCA. Indien zij hun akkoord geven met de matching worden de kandidaten op de hoogte gebracht van het aan hen voorgestelde kind.
 9. Indien de kandidaat adoptanten het kindvoorstel accepteren, wordt het adoptiedossier aangevuld.
 10. Het volledige dossier wordt terug aan het weeshuis bezorgd.
 11. Per district moet de Adoption Recommendation Comité (ARC) de matching doornemen. Zij leveren bij goedkeuring het ARC certificaat af.
 12. Het dossier wordt ingediend bij CARA in Delhi voor de aflevering van het Non Objection Certificate (NOC)
 13. Het weeshuis dient vervolgens het dossier in bij de bevoegde District Court, waar twee hoorzittingen plaatsvinden. Hoelang de procedure hier duurt, is zeer sterk afhankelijk van de rechtbank en hun aantal lopende dossiers. In het verleden duurde dit 3 – 6 maanden onder normale omstandigheden.
 14. Het vonnis en affidavit (geboorteverklaring) worden gelegaliseerd. Het paspoort wordt aangevraagd bij het lokale paspoort bureau.
 15. Ray of Hope heeft een contactpersoon in New Delhi die instaat voor de legalisatie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de visumprocedure bij de Belgische Ambassade in New Delhi.
 16. De Federale Centrale Autoriteit evalueert het dossier en levert bij goedkeuring, de voorlopige erkenning af waardoor de Belgische Ambassade het visum kan afleveren.
 17. De procedure voor legalisaties, paspoort en visa duurt ongeveer 3-4 maanden.
 18. Beide ouders moeten afreizen om het kindje op te halen. Indien er een geldige reden is, kan één van beiden afreizen. Een verblijf ter plaatse varieert tussen één en twee weken, afhankelijk van de regio.
 19. Na aankomst in België moeten de adoptanten naar de FCA voor de definitieve erkenning.

Kostprijs 

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in India met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

1430 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + 6 extra rapporten)

890 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

/

Totaal kosten in België

5320 euro


Kosten in India

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

/

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

5000 USD

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

/

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

600 euro

Totaal kosten in India

5000 USD en 600 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2005

10

2006

15

2007

5

2008

9

2009

-

2010

10

2011

6

2012

3

2013

2

2014

3

2015

2

2016

4

2017

6

2018

4