Kazachstan - Het Kleine Mirakel

Motivatie voorlopige goedkeuring op 22/12/2016 
 • Kazachstan is toegetreden tot het Haags Adoptieverdrag sinds 1 november 2010. De voorwaarden die door de wetgeving van Kazachstan worden gesteld, komen overeen met de voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek. 
 • De adoptabiliteit wordt zowel juridisch als sociaalpsychologisch gegarandeerd. 
 • Het principe van subsidiariteit wordt expliciet opgenomen in de wet en wordt nageleefd door de te volgen procedure in Kazachstan. 
 • De toepasselijke wetgeving laat enkel adopties toe via een erkende dienst en er wordt gehandeld in het belang van het kind a.d.h.v. een professionele matching door het Ministerie. 

Wie kan adopteren? 
 • Heteroseksuele koppels die gehuwd zijn met of zonder kinderen. 
 • Alleenstaande vrouwen kunnen adopteren, mits zij over de Belgische nationaliteit beschikken.
 • Het leeftijdsverschil met de geadopteerde moet meer dan 16 jaar zijn en moet minder dan 45 jaar zijn. 
 • Enkel koppels waarvan minstens één van beide partners Belg zijn kunnen adopteren. 
 • Kandidaat-adoptanten moeten een goede mentale, morele, fysieke en spirituele gezondheid hebben. 
 • Kandidaat-adoptanten mogen geen strafblad hebben. 
 • Kandidaat-adoptanten moeten voldoende inkomsten hebben en een permanente verblijfplaats hebben. 
 • Kandidaat-adoptanten mogen niet uit hun ouderlijke macht ontzet zijn.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden? 

Kinderen worden adoptabel verklaard wanneer hun ouders overleden zijn, uit hun ouderlijke macht werden ontzet, afstand hebben gedaan van hun kind of hun akkoord voor adoptie hebben gegeven. 
Kinderen komen pas in aanmerking voor interlandelijke adoptie als er geen gezinnen worden gevonden in Kazachstan. Een kind wordt driemaal Een kind wordt driemaal binnenlands voorgesteld voor pleegzorg of gezinsplaatsing. Nadien is er de mogelijkheid tot interlandelijke adoptie. 
De kinderen zijn minimaal 1 jaar, maar een groot deel van de kinderen zijn ouder en/of hebben specifieke ontwikkelings-of gezondheidsproblemen. 

Kosten

Kosten in België

€ 6350

Werkingskosten:

€ 3000

Dossiergebonden kosten:

verzendingskosten adoptiedossier en kinddocumenten

€ 350

Eerste nazorg

€ 500

Projectsteun

€ 1000

Kanaalgebonden kosten: kosten verbonden aan het bureau in Almaty (taksen, huur, post, …)

€ 1500

Kosten in Kazachstan

 

€ 14 450

+ € 1500

Voorbereiding van het adoptiedossier:

 

·        Vertaling van het Nederlands naar het Russisch

·        Vertaling van het Russisch naar het Kazach

 

·        Notarisatie van de dossier vertaling, gemiddeld 300-350 pagina’s

 

·        Een chauffeur en een tolk voor de hele procedure (gemiddeld 3 a 4 maanden)

 

 

 

 

€ 1500

€ 500

 

€ 600-700

 

€ 2000

€ 2000

Papierwerk voor de rechtbank:

 

·        Dossier registratie bij het Ministerie van Educatie

·        Verwijzingsprocedure bij het Ministerie van Educatie

·        Vertaling van het medisch dossier van het kind

·        voorbereiding van de uitnodigingsbrief (LOI)

·        Voorbereiding van de toelating om naar het weeshuis te gaan en het kind te ontmoeten

·        Registratie van het ouderdossier bij het Ministerie van Educatie

·        Voorbereiding van het dossier voor de rechtbank

·        Notarisatie van de vertalingen van vernieuwde documenten

·        bindingsdagboek (foto’s en verslagen van de bindingsperiode) voor de rechtbank

·        voorbereiding van het kinddossier voor de rechtbank

·        State fees

 

 

 

 

€ 400

€ 400

 

€ 600

 

€ 400

€ 1500

 

€ 70

 

€ 100

€ 2500

€ 130

 

Papierwerk na de rechtbank:

 

·        Notary, preparation of POAs for future paperwork

·        Foto’s van het kind

·        Legaliseren van het rechtbankbeslissing bij de ‘supreme court’ in Astana

·        Geboorteakte

·        Adoptiecertificaat

·        Nationaal paspoort aanvragen

·        Migration Police registration (visa)

·        Consulaatsregistratie van het kind in Astana

·        Legaliseren van de kinddocumenten bij het Ministerie van Justitie

·        Kinddocumenten voorbereidng voor de Ambassade om het visum te ontvangen

 

 

 

€ 100

€ 30

€ 450

 

€ 100

€ 100

€ 100

€ 700

€ 100

 

€ 120

Betalingen aan de contactpersoon

€ 1350

Verplicht extra medisch onderzoek van het kind, prijs is afhankelijk van de onderzoeken en het ziekenhuis.

 

 

Reis- en verblijfskosten: verblijf varieert van 40-110 $/ nacht

 

Totaal kosten

€ 20 800


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren 

2017

1

2018

3