Kirgizstan - Het Kleine Mirakel

 

Motivatie voorlopige goedkeuring op 30/11/2017

  • Kirgizstan is toegetreden tot het Haagse Adoptieverdrag sinds 1 november 2016.
  • De adoptabiliteit wordt zowel juridisch als psychosociaal gegarandeerd en wordt expliciet opgenomen in de wet.
  • Het subsidiariteitsprincipe wordt nageleefd door de te volgen procedure in Kirgizstan.

 

Wie kan adopteren?
  • Heteroseksuele gehuwde koppels;
  • Kandidaat-adoptanten mogen niet ouder zijn dan 60 jaar;
  • Het Leeftijdsverschil tussen adoptant en adoptiekind mag niet minder zijn dan 16 jaar.
  • Kandidaat-adoptanten die omwille van gezondheidsredenen geen ouderlijke rechten kunnen uitoefenen mogen niet adopteren;
  • Kandidaten mogen geen strafblad hebben;
  • Kandidaten moeten een permanente verblijfplaats hebben en een minimum inkomen.

 


 

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?


Kinderen worden adoptabel verklaard wanneer hun ouders overleden of onbekend zijn, uit hun ouderlijke macht werden ontzet of vrijwillig afstand hebben gedaan van hun kind.

Kinderen komen pas in aanmerking voor interlandelijke adoptie nadat er eerst pogingen zijn ondernomen om het kind bij zijn biologische familie te plaatsen en vervolgens gedurende een maand regionaal en vervolgens 3 maanden nationaal naar een gezin werd gezocht.

De kinderen zijn minimaal 1 jaar en hebben vaak specifieke zorgbehoeften zoals ontwikkelingsproblemen of psychische problemen.Kosten

Kosten in België

€ 5870 minimum

Werkingkost

€ 3000

Dossiergebonden kosten:

Verzendingskosten adoptiedossier en kinddocumenten

 

Legalisatiekosten

€ 350

 

 

€ 20 per document (bij BUZA)

 

Eerste Nazorgrapporten

€ 500

Projectsteun: een project geselecteerd door HKM

€ 1000

Kanaalgebonden kosten: kosten verbonden aan het bureau in Kirgizstan (maandelijkse huur kantoor en taksen)

€ 1000

 

Kosten in Kirgizstan

€ 11 450

Voorbereiding van het adoptiedossier:

· vertaling naar het Russisch en het Kirgisch

· notarisatie van de vertaling van het dossier (1 origineel en 3 kopies), gemiddeld 300-350 pagina’s

 

 

€ 1500

€ 600-700

Een chauffeur (Timur of Aibek) en vertaler: oppikken en brengen naar de luchthaven, dagelijks beschikbaar (rekening houdend met de afstand volgens de regio waar het kind verblijft):

· eerste reis: 10 dagen, dagelijks bezoek aan het kind

· tweede reis: hoorzitting 5-8 dagen

· derde reis: 7-10 dagen.

Ouders kunnen ook blijven, het papierwerk loopt toch door (gemiddeld 3 maanden)

De chauffeur en de vertaler worden standaard aangeboden (niet optioneel)

 

€ 1500 (chauffeur)

€ 1500 (vertaler)

Papierwerk voor de rechtbank + advocaat:

- registratie van het dossier bij het MoSD

- verwijsprocedure bij MoSD

- vertaling van het medisch dossier van het kind en alle documenten voor HKM (in vertaalkosten inbegrepen)

- voorbereiding van LOI

- voorbereiding van brief met toestemming om kind te bezoeken in het weeshuis

- Registratie van de documenten van de KA bij het lokale departement

- voorbereiding van het ouderdossier voor de rechtbank

- voorbereiding van het kinddossier voor de rechtbank (check-up van de geboortefamilie,verzoeken naar verschillende staatsorganisaties à de rechtbank doet strikte controle’s en het dossier moet zo volledig mogelijk zijn. De rechtbank kan steeds aanvullend onderzoek verzoeken)

- notarisatie van de vertalingen van geupdate documenten voor de rechtbank

- ‘state bank fees’

 

Papierwerk na de rechtbank:

- voorbereiding van POA’s voor papierwerk

- pasfoto’s van het kind

- apostille van de documenten

- papierwerk bij ‘vital statistics department’: geboorte- en adoptiecertificaat

- aanvraag nationaal paspoort

- exitvisum aanvraag

- voorbereiding van de kinddocumenten voor de ambassade, voor visum (als niet inbegrepen)

- diensten van de contactpersoon (Aigul doet de coördinatie en zal hiervoor vaak afreizen naar Bishkek + hotel en vervoer. Vergoeding van Mereem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1200

€ 2300

 

 

 

 

 

€ 150

 

€ 100

 

 

€ 100

€ 30

€ 300

€ 50

 

€ 50

€ 50

€ 120

 

€ 1800

Accommodatie gedurende verblijf van het gezin volgens hun wensen en comfort.

 

 

Er wordt verplicht een extra medisch onderzoek verricht in een privé kliniek. De kost hiervoor is afhankelijk van het ziekenhuis en welke onderzoeken er worden uitgevoerd en wordt verrekend aan de KA

 

 

 

Totaal kosten adoptieprocedure Kirgizstan

 

minimum

€ 17 320