Portugal - Het Kleine Mirakel

Motivatie voorlopige goedkeuring op 20/01/2012
  • Het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie van Den Haag trad in Portugal in werking op 1 juli 2004
  • De contacten met de bevoegde Portugese overheid, Instituto da Segurança Social, verlopen vlot.
  • Alles gebeurt via de bevoegde autoriteit. Zij sturen de adoptieouders naar een regionale adoptiedienst.
  • Portugal accrediteerde Het Kleine Mirakel op 13 juni 2012.

Wie kan adopteren?
  • Koppels die minstens 4 jaar gehuwd zijn of minstens vier jaar samenwonen. Beide kandidaat-adoptieouders moeten ouder zijn dan 25 jaar.
  • Alleenstaanden moeten minstens 30 jaar oud zijn.
  • Kandidaat-adoptieouders mogen maximaal 60 jaar oud zijn en niet meer dan 50 jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
  • Kinderen moeten adoptabel verklaard worden door de rechter. Zij worden met het oog op adoptie geplaatst bij kandidaat-adoptieouders.
  • Interlandelijke adoptie is enkel mogelijk als er in Portugal geen adoptie mogelijk is.
  • Er is vooral nood aan ouders voor gezonde kinderen vanaf 6 jaar, siblings (drie of meer broers/zussen) en kinderen met gezondheids- en/of ontwikkelingsproblemen.
Kostprijs

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Portugal met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Legalisatiekosten

20 euro per apostille (+-15 documenten)

Werkingskost organisatie

3000 euro

Nazorg (huisbezoeken, opvolgingsrapporten, ...)

500 euro per kind

Vertaalkosten

1200 à 1500 euro

Totaal

min. 4720 euro


Kosten in Portugal

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

Lokaal adoptiecenter begeleidt en is gratis

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

+- 350 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten sociaal werkers

/

Kosten Tolk

Variabel

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

600 euro

Totaal

min. 950 euro