Slovakije - Ray of Hope

Motivatie voorlopige goedkeuring op 12/04/2018 (ondertekening samenwerkingsprotocol op 05/06/2018).


• Slovakije ratificeerde het Verdrag van Den Haag op 1 oktober 2001
• De adoptabilteit wordt zowel juridisch als psychosociaal gegarandeerd en wordt expliciet opgenomen in de wet.
• Het principe van subsidiariteit wordt nageleefd door de te volgen procedure in Slovakije.


 Wie kan adopteren?


• Kandidaat-adoptanten zijn minimum 18 jaar en in het volle bezit van hun rechten, er is geen maximumleeftijd;
• Een leeftijdsverschil tussen adoptant en kind wordt niet gedefinieerd, maar in de praktijk wordt er een minimum van 15 jaar en een maximum van 40 jaar gehanteerd.
• Heteroseksuele, gehuwde koppels
• Occasioneel worden alleenstaanden aanvaard, indien in het belang van het kind.
• KA dienen een goede achtergrond te hebben, inclusief gezondheid, persoonlijkheid en

  morele karakteristieken.


Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?


Kinderen die in aanmerking komen voor interlandelijke adoptie zijn minimaal 1 jaar oud en maximaal 18 jaar. De meeste kinderen die interlandelijk geplaatst worden zijn 4 à 5 jaar oud en hebben vaak een Roma etniciteit.
De kinderen zijn meestal gezond, mits vertragingen in de psychomotorische ontwikkeling of kleine gezondheidsproblemen.
30% van de kinderen zijn kinderen met specifieke zorgbehoeften. Volgens Slovakije zijn dit kinderen met een handicap of andere gezondheidsproblemen (bv. ADHD, FAS of kinderen van drugsverslaafde moeders), kinderen ouder dan 6 jaar of grotere siblinggroepen (3 of meer kinderen). Kosten


 Kosten in België

Prestatievergoeding ROH

€ 3000

Vetaalkosten ouderdossier

€ 800

Vertaalkosten kinddossier

€ 200

Legalisaties

€ 300

Nazorg

Eerste jaar

Opvolging tot 18 jaar

 

€ 500

€ 65/ jaar

TOTAAL

€ 5710


Kosten in Slovakije

De adoptieprocedure is gratis, de CA levert gratis juridisch advies, de lokale overheden bieden gratis sociale consulten
 

Juridisch advies van de CA

Gratis

Sociale consultaties door de lokale overheden

Gratis

De juridische procedures voor de rechtbank

Gratis

 

Advocaat

+/- € 3000

Tolk

+/- € 1000

Accomodatie

Volgens wensen van de KA

TOTAAL

Minimum € 4000