Thailand - FIAC-Horizon

Wie kan adopteren?
 • Gehuwde heteroseksuele koppels, minimum 1 jaar huwelijk is vereist
 • Er mogen maximaal 2 kinderen in het gezin zijn, tenzij wanneer men een kind vanaf 4 jaar of met specifieke ondersteuningsbehoeften adopteert.
 • Er moet minimaal 2 jaar leeftijdsverschil zijn tussen het adoptiekind en het jongste kind in het gezin

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?

 • De meeste kinderen worden afgestaan door alleenstaande vrouwen die in armoede leven en in de steek gelaten werden door hun partner.
 • Sommige kinderen worden achtergelaten of verwaarloosd.
 • De kinderen zijn tussen 9 maanden en 8 jaar oud.

Procedure
 • Het aanvraagdossier wordt ingediend bij het Child Adoption Center, de bevoegde autoriteit.
 • Sociaal werkers van het Department of Public Welfare maken een dossier op over het kind: medisch, sociaal, psychologisch, zoektocht naar familie en verwanten, achtergrondgegevens,…;
 • Het Ministerie van Welzijn verklaart het kind wettelijk adopteerbaar.
 • Child Adoption Board wijst het kind toe aan kandidaat-adoptieouders
 • De adoptiedienst ontvangt de kindtoewijzing en bespreekt deze op het interdisciplinair team. Na goedkeuring van de toewijzing door de VCA, worden de kandidaat-adoptieouders uitgenodigd op de dienst om het kindvoorstel te ontvangen.
 • Na aanvaarding van het voorstel wordt de reis voorbereid. Tijdens de reis wordt het kindje toevertrouwd aan de kandidaat-adoptieouders en gebeurt er een interview bij de Child Adoption Board.
 • Er wordt toelating gegeven voor een pre-adoptieve periode van 6 maanden met het oog op adoptie.
 • Kandidaat-adoptieouders komen samen met hun kindje naar België en gedurende 6 maanden na aankomst worden drie follow-uprapporten bezorgd aan Thailand.
 • Ongeveer 12 maanden na aankomst geeft de Child Adoption Board definitieve toelating tot de adoptie.
 • De adoptie wordt in Thailand (zonder aanwezigheid van de adoptieouders) administratief afgewerkt en geregistreerd. Na de registratie kan de erkenning gebeuren door de Federale Centrale Autoriteit in België.

Kostprijs 
Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Thailand met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

2000 à 2400 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + extra rapporten)

630 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

2000 euro

Totaal kosten in België

7630 à 8030 euro


Kosten in Thailand

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

1000 euro

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

375 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

/

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

400 euro

Totaal kosten in Thailand

1775 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2005

1

2006

1

2007

2

2008

4

2009

3

2010

3

2011

2

2012

1

2013

3

2014

2

2015

5

2016

-

2017

3

2018

4