Zuid-Afrika - FIAC-Horizon

Wie kan adopteren?

 • Kandidaat-adoptieouders die minimaal 25 jaar oud zijn.
 • Er zijn geen discriminerende voorwaarden ten aanzien van kandidaat-adoptieouders. Zo kunnen getrouwde koppels, ongetrouwde koppels, alleenstaanden en holebi's uit Zuid-Afrika adopteren.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
 • Kinderen van ongehuwde moeders, kinderen waarvoor de familie niet kan instaan of kinderen die worden afgestaan omdat het buitenechtelijke kinderen zijn.
 • Kinderen komen pas in aanmerking voor interlandelijke adoptie als er geen oplossing gevonden wordt in de ruime familiekring noch via binnenlandse adoptie.

Procedure
 1. Het ouderdossier wordt ingediend via FIAC-Horizon vzw bij de adoptiedienst ENGO in Zuid-Afrika.
 2. Er wordt een rapport opgesteld over de begeleiding van de geboorteouder(s) en over de kandidaat-adoptieouder(s). Kinderen kunnen pas worden voorgesteld aan ouders in het buitenland als er geen oplossing gevonden wordt in Zuid-Afrika. Een aanvraagdossier moet de volgende documenten bevatten:
 • Geschiktheidsvonnis
 • "Home study" en andere persoonlijke evaluaties
 • Kopie van identiteitskaarten van de kandidaten
 • Geboorteakte van de kandidaat-adoptanten en van de reeds aanwezige kinderen
 • Indien van toepassing: kopie huwelijkscertificaat, scheidingsakte of overlijdingsakte (in geval van weduwe/weduwnaar)
 • Bewijs van goede gezondheid
 • Bewijs over de goede financiële omstandigheden van de kandidaat-adoptanten
 • Bewijs van tewerkstelling
 • Uittreksel uit het strafregister

    3.  De sociale werkers van ENGO doen een sociaal onderzoek naar de afkomst van de kinderen en stellen het kinddossier samen.          Een panel binnen ENGO gaat de adoptabiliteit na van de kinderen en nemen een beslissing.

        Het kinddossier wordt samengesteld:

 • Medische informatie: over de bevalling, verslag van de verpleegster die de zorg opnam van het kind, verslag van de arts
 • Verslag over de achtergrond van het kind

    4. Het kind moet meer dan 60 dagen geregistreerd zijn in het Zuid-Afrikaans register van adoptabele kinderen. De centrale autoriteit          van Zuid-Afrika (SACA) geeft hiervan bewijs.


    5.  De matching gebeurt door ENGO. Zij houden hierbij rekening met de wens van de geboortemoeder. De geboortemoeder die gekend          is, wordt begeleid en kan daarbij haar voorkeur geven van het soort familie waarin ze wenst dat haar kind terecht komt. Het          provinciaal departement van SACA in Free State moet gegeven worden.


    6. ENGO stuurt een matchingsvoorstel naar FIAC-Horizon.


    7.  FIAC-Horizon bezorgt het kinddossier aan het VCA. Na haar goedkeuring worden de kandidaat-adoptieouders uitgenodigd voor het          kindvoorstel en na aanvaarding wordt de reis voorbereid.


    8. Tijdens het verblijf ter plaatse (+/- 5 weken) wordt het kind overgedragen aan de adoptieouders. De adoptieouders krijgen          begeleiding en opvang door de vertegenwoordiger van de adoptiedienst.


    9. Na de erkenning van de adoptiebeslissing door de Federale Centrale Autoriteit kunnen de adoptieouders hun kindje meebrengen          naar België.


    10. Gedurende minimum 2 jaar moeten de adoptieouders openstaan voor uitwisseling van brieven, foto's en follow up-rapporten via de           betrokken adoptiediensten.


Kostprijs


Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Zuid-Afrika met zich meebrengt. Reis-en verblijfskosten zijn hierin niet inbegrepen.


Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.


Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

850 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + extra rapporten)

760 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

2890 euro

Totaal kosten in België

7500 euro


Kosten in Zuid-Afrika

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

+/- 3500 euro (35.000 rand)

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)


Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

900 euro

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

809 euro

Donaties, projectbijdragen, …

1500 euro

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

1250 euro

Totaal kosten in Zuid-Afrika

8000 à 9445 euroAantal plaatsingen in de afgelopen jaren


2013

5

2014

5

2015

2

2016

6

2017

2

2018

4