Rootsvragen

Voor praktische hulp bij het zoeken kan je bij het VCA terecht. Als je een zoekvraag hebt, dan wordt er meestal gestart met een inzage. Op basis van je adoptiedossier kan dan bekeken worden welke aanknopingspunten en mogelijkheden er zijn. Als er geen adoptiedossier is, dan kan er op basis van de beschikbare informatie gezien worden wat mogelijk is. 

Voor psychologische ondersteuning kan je in Vlaanderen terecht bij:

Het Steunpunt Adoptie
Zijn ondersteunen geadopteerden bij de psychologische vragen die opduiken tijdens een zoektocht en als er wel of net niet gevonden wordt. Zij zullen geen praktische hulp kunnen bieden tijdens de zoektocht maar daarvoor kan je het VCA contacteren.

E-mail: info@steunpuntadoptie.be
Telefoon: 078 151 327
www.steunpuntadoptie.be


Road to roots (voor interlandelijk geadopteerden)
Een project van de adoptiedienst FIAC-Horizon vzw.
Zij zorgen voor begeleiding, omkadering en registratie van rootsvragen van jongeren en jong-volwassenen die geadopteerd werden via interlandelijke adoptie. Concreet willen zij deze geadopteerden (en hun adoptieouders) met rootsvragen emotioneel bijstaan tijdens het zoekproces. 

E-mail: info@roadtoroots.be  
Telefoon: 014 49 00 13
http://www.fiac-vzw.be/Het Zoekregister (voor binnenlands geadopteerden)
Een project van de adoptiedienst Gewenst Kind
Het zoekregister helpt binnenlandse geadopteerden bij hun zoektocht naar hun roots. Zij zoeken geboorteouders of geadopteerden op en leggen de eerste contacten en begeleiden eventuele ontmoetingen. Zij ondersteunen zowel de geadopteerden als de geboorteouders emotioneel voor, tijdens en na dit proces. Ook als er niets gevonden wordt, bieden zij emotionele ondersteuning.

E-mail: info@gewenstkind.be
Telefoon: 03 232 24 52
www.zoekregister.be