Uit het binnenland


Geadopteerd via een dienst

Niet alle dossiers zijn steeds beschikbaar
Bij binnenlandse adoptie is er sinds 19 april 2015 de verplichting om kopies van adoptiedossiers te bezorgen aan het VCA. Het VCA probeert zoveel mogelijk oude dossiers te verzamelen bij voormalige bemiddelaars zodat deze informatie niet verloren gaat.
Als je toegang vraagt tot je adoptiedossier maar het dossier nog niet bij het VCA is, dan zal het VCA al het mogelijke doen om een adoptiedossier te verkrijgen. We nemen hiervoor contact op met adoptiediensten, rechtbanken, ziekenhuizen, ocmw’s, …

Toegang vragen om  je dossier in te kijken
Stuur een e-mail naar adoptie@kindengezin.be of een brief naar Kind en Gezin, VCA, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Om jouw dossier te kunnen terugvinden, kan alle informatie relevant zijn. We raden je dus aan om zoveel mogelijk informatie over je adoptie te geven. word Het aanvraagformulier kan hierbij een leidraad zijn en gebruikt worden om de aanvraag te doen.

Van zodra het VCA over een dossier beschikt dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Voor informatie die niet kan gedeeld worden omwille van de privacy (zoals namen, adressen van geboorteouders, biologische zussen en broers) kan het VCA, in overleg met jou, wel proberen om hun toestemming te krijgen. Het VCA neemt dan eventueel contact om met deze personen.

Begeleiding
Je mag altijd iemand meebrengen om je te ondersteunen tijdens het inzagegesprek. Ben je minderjarig, dan moet je begeleid worden door iemand. Dit kunnen je adoptieouders zijn maar ook een vriendin of een hulpverlener.
Zoek je verder hulp bij de zoektocht van je herkomst, neem dan contact op met het Zoekregister.

Niet geadopteerd via een dienst

Ben je niet via een dienst geadopteerd, maar bijvoorbeeld rechtstreeks van de geboorteouders of ben je geadopteerd door je stiefouders of pleegouders, dan is het meestal zeer moeilijk om informatie te verkrijgen. Deze informatie bevindt zich namelijk vooral bij de rechtbank, maar in het verleden werden deze dossiers niet allemaal bewaard. Je kan je vraag wel altijd stellen aan het VCA en dan zal het VCA alles in het werk stellen om de nodige informatie te verkrijgen.

Voor kinderen die geboren zijn in Frankrijk ‘sous X’ maar daarna in België geadopteerd werden, heeft het VCA vooralsnog weinig informatie. Het VCA is wel bezig om samen met externe partners zoveel mogelijk informatie over deze adopties te verzamelen om zo zoekende geadopteerden en zoekende afstandsouders samen te brengen. Ook hier zal enkel informatie gedeeld kunnen worden over derden als zij hier zelf mee akkoord gaan.

Ben je dus geboren ‘sous X’ en zoek je informatie over je geboorteouders? Neem dan contact op met het VCA. We proberen je zoveel mogelijk te helpen in je zoektocht.