Uit het buitenland

Het VCA moet van elk adoptiedossier een kopie ontvangen van de adoptiediensten. Dit is het geval voor alle adopties die na 1 september 2005 werden gerealiseerd door de erkende adoptiediensten.

Daarnaast is er geprobeerd om zoveel mogelijk oude dossiers te verzamelen zowel bij erkende adoptiediensten als bij niet-erkende diensten. Het VCA beschikt dus ook over adoptiedossiers van voor 1 september 2005 maar dit archief is onvolledig. Er werden in het verleden veel (legale) adopties gerealiseerd zonder tussenkomst van officiële diensten. Van deze adopties is vaak niets geweten bij het VCA.
Het VCA zal wel al het mogelijke doen om een adoptiedossier te verkrijgen. We nemen hiervoor contact op met adoptiediensten, rechtbanken en/of het land van herkomst.

Hoe inzage aanvragen?
Je stuurt een e-mail naar adoptie@kindengezin.be of een brief naar Kind en Gezin, VCA, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Om jouw dossier te kunnen terugvinden, kan alle informatie relevant zijn. We raden je dus aan om zoveel mogelijk informatie over je adoptie mee te delen. word Het aanvraagformulier kan hierbij een leidraad zijn en gebruikt worden om de aanvraag te doen.

Verloop van de inzage
Van zodra het VCA jouw adoptiedossier heeft, word je uitgenodigd om dit dossier te bekijken bij het VCA. Tijdens dit gesprek krijg je inzage in volgende informatie, voor zover ze aanwezig zijn:

  • de afkomst van de geadopteerde;
  • identiteitsgevens van de biologische ouders van de geadopteerde;
  • de medische gegevens van de geadopteerde;
  • de medische gegevens van de biologische ouders van de geadopteerde;
  • de situatie van de geadopteerde op het ogenblik van de afstand;
  • de aanleiding van de afstand;
  • de situatie van de biologische ouders op het ogenblik van de afstand;
  • de officiële documenten over de geadopteerde van zowel het herkomstland als van België met betrekking tot de adoptieprocedure;
  • de nazorgrapporten over de geadopteerde.

In veel oude adoptiedossiers is de informatie zeer beperkt. Tijdens het gesprek kan nagegaan worden of er bijkomende informatie kan gezocht worden.
Je krijgt ook altijd een kopie van de beschikbare informatie.

Begeleiding
Je mag altijd iemand meebrengen om je te ondersteunen tijdens het gesprek. Als je minderjarig bent, dan moet je begeleid worden door iemand. Dit kunnen je adoptieouders zijn maar ook een vriendin of een hulpverlener.

Als je dit wenst dan kan er ook iemand van het Steunpunt Adoptie aanwezig zijn om je psychosociale ondersteuning te bieden. Deze erkende dienst kan je ook verder ondersteunen als je vragen hebt over je herkomst of over je adoptie. Je kan er ook terecht voor lotgenotencontact en nazorg in groep.