Informatiegesprek

Volgende personen moeten hun toestemming geven voordat het kind geadopteerd kan worden:
  • De wettelijke vader van het kind
  • De wettelijke moeder van het kind
  • Het kind ouder dan 12 jaar 

Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, kunnen door de familierechter gehoord worden. Iedere familierechter beslist hierover afhankelijk van de specifieke situatie. Pas als iedereen zijn toestemming (uit vrije wil) heeft gegeven, kan een kind geadopteerd worden.

Toestemming geven voor adoptie kan ten vroegste 2 maanden na de geboorte en gebeurt:
  • bij een notaris of
  • voor de familierechter of
  • voor de vrederechter.
Als de wettelijke ouder(s) weigert/weigeren om toestemming te geven voor de adoptie dan kan de adoptie enkel uitgesproken worden na een grondig maatschappelijk onderzoek.