Kosten


Binnenlandse adoptie

Reken op volgende kosten bij een binnenlandse adoptie: 

 • Inschrijving voor de informatiesessie: 25 euro. 
 • Inschrijving voor de voorbereidingssessie: 250 euro. 
 • Het verzoekschrift voor de familierechtbank: 165 euro.
 • De bemiddeling door de adoptiedienst (notariskosten, werking van de dienst, medische kosten van het kind, nazorg, …): 7500 euro.Buitenlandse adoptie

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op de totale kost. Minimaal 10 000 euro is een realistische inschatting. Reken op volgende bedragen bij een buitenlandse adoptie:

 • Inschrijving voor de infosessie: 25 euro.
 • Inschrijving voor de voorbereidingssessie: 250 euro. 
 • Het verzoekschrift voor de familierechtbank: 165 euro.
 • Prestatievergoeding voor de adoptiedienst: maximum 3042,93 euro. 
 • Procedure in het land van herkomst: van 5000 euro tot 10 000 euro, afhankelijk van het land van herkomst. 
 • Vertaal-, legalisatie- en verzendkosten: afhankelijk van land van herkomst en omvang van het dossier.
 • Reis- en verblijfkosten om het kind op te halen: afhankelijk van het land van herkomst.
 • Eerste nazorg door de adoptiedienst: 507,15 euro voor twee huisbezoeken en follow-uprapporten.
 • Extra nazorg: huisbezoeken of follow-uprapporten gevraagd door het land van herkomst: 253,58 euro per huisbezoek en 65,93 euro per follow-uprapport.