Maatschappelijk onderzoek

Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding, moet je (of een advocaat) word een verzoekschrift  indienen bij de griffie van de familierechtbank in het arrondissement waar je woont. Het kost 165 euro om de procedure bij de rechtbank te laten opstarten (rolrecht). Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten mee ingediend worden:

 • Het attest van voorbereiding
 • Uittreksel uit het strafregister 
 • Een voor eensluidend verklaard afschrift geboorteakte
 • Huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
 • Bewijs van woonst en nationaliteit

De laatste 3 documenten moet je niet indienen als je in België geboren bent. Het VCA raadt wel aan om deze documenten toe te voegen zodat extra wachttijd bij de rechtbank vermeden kan worden.

 • Het maatschappelijk onderzoek wordt bevolen via een tussenvonnis door de familierechter. 
 • Het VCA ontvangt het tussenvonnis en stuurt je dossier dan door naar de dienst voor maatschappelijk onderzoek (DMO): DMO in CAW Brussel. 
 • Je schrijft jouw levensverhaal en vult een vragenlijst in die je bezorgt aan de DMO.
 • De DMO contacteert je en legt 2 gesprekken vast met een maatschappelijk werker en 2 gesprekken met een psycholoog. Adopteer je een tweede of derde keer? Dan kan het maatschappelijk onderzoek normaal gezien afgerond worden na 2 gesprekken in plaats van 4.
 • De DMO onderzoekt pdf de factoren (risico en protectief) die een invloed kunnen hebben op het slagen van de adoptie. 
 • Na de gesprekken maakt de DMO een verslag met advies over je geschiktheid om te adopteren op en stuurt dit naar het VCA. Een medisch attest van jouw huisarts wordt toegevoegd aan het verslag.
 • Het VCA stuurt het verslag van het maatschappelijk onderzoek naar jou en naar de familierechtbank.
 • De familierechtbank nodigt je uit voor een rechtbankzitting.