Voorwaarden

Voorwaarden België

 • Je bent minstens 25 jaar oud.
 • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.
 • Je volgt het verplichte voorbereidingsprogramma.
 • Je wordt geschikt verklaard door de familierechtbank.
Opgelet! Er is in België geen maximumleeftijd voor een adoptieouder. Bij het maatschappelijk onderzoek kan leeftijd wel een rol spelen in de beoordeling van je geschiktheid om te adopteren. Het herkomstland kan wel een maximumleeftijd opleggen.

Je kan als alleenstaande adopteren of als koppel. Om als koppel te kunnen adopteren, moet je: 
 • Of gehuwd zijn 
 • Of wettelijk samenwonen
 • Of minstens 3 jaar samenwonen

Voorwaarden herkomstland
Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wil dat het adoptiekind door een geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land kan dus eigen voorwaarden opleggen, bijkomend aan de Belgische voorwaarden. De meest voorkomende bijkomende voorwaarden zijn: 

 • Maximumleeftijd voor de adoptieouder(s) of een maximaal leeftijdsverschil tussen adoptieouder(s) en –kind; 
 • Enkel (gehuwde) heterokoppels kunnen adopteren; 
 • Blanco uittreksel uit het strafregister;
 • Gezondheidsattest (soms ook bewijs van onvruchtbaarheid); 
 •  …

Meer details voor landen waar het VCA ervaring mee hebbenAndere nationaliteit
Heb je als adoptieouder een andere nationaliteit dan moet je toch aan de Belgische voorwaarden voldoen. Daarnaast moet je in volgende gevallen ook aan de wettelijke voorwaarden voldoen van het land van je nationaliteit: 
 • Je adopteert alleen;
 • Je adopteert als koppel en hebt allebei dezelfde (niet-Belgische) nationaliteit.

Dit betekent dat je als koppel enkel moet voldoen aan de Belgische voorwaarden (en van het herkomstland van het kind) als je een verschillende nationaliteit hebt bv. Belg-Nederlands; Nederlands-Frans; Russisch-Braziliaans; …