Adopteerbare kinderen

 • Kinderen ouder dan 6 jaar; 
 • Kinderen met een medisch probleem; 
 • Kinderen met een traumatische achtergrond; 
 • Kinderen met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen; 
 • Kinderen die samen met één of meerdere broertjes/zussen een thuis zoeken. 
In Vlaanderen zijn we dus ook op zoek naar gezinnen, kandidaat-adoptieouders die hun leven willen en kunnen openstellen voor deze kinderen. 

Adopteerbaarheid 

Adopteerbaarheid houdt in dat: 
 • Iedereen akkoord gaat met de adoptie (ouders, verzorgers, tehuizen en kinderen zelf) en weet wat de gevolgen zijn. 
 • De toestemming gegeven wordt uit vrije wil, zonder druk en zonder een materiële of andere tegenprestatie. 
 • Het kind nog voordeel heeft bij een opvoeding in een familie.  Adopteerbaarheid is niet alleen een juridisch begrip. Er moet ook onderzocht worden of het kind psychologisch en medisch voordeel haalt uit een adoptie. 
De toestemming voor adoptie van kinderen geboren in België volgt vaak kort na de geboorte. Ten vroegste 2 maanden na de geboorte kan de geboorteouder definitieve toestemming geven voor de adoptie. In afwachting van deze officiële toestemming verblijven de kinderen in een pleeggezin of in het kandidaat-adoptiegezin. 


Het profiel van het kind 

Adoptiekinderen hebben altijd verlies en traumatische ervaringen meegemaakt. Ze maken altijd een scheiding mee van hun natuurlijke moeder, al dan niet kort na de geboorte. Soms hebben adoptiekinderen te maken met ondervoeding, verwaarlozing en verschillende scheidingen van vaste verzorgers. Het kan gaan om weeskinderen of vondelingen, maar ook om kinderen die afgestaan worden door hun ouders of om kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht ontzet zijn. 

De leeftijd, gezondheid en achtergrond van het kind hangt enerzijds af van het land waarvoor je kiest en anderzijds van je eigen openheid voor bepaalde kindprofielen. Buitenlandse adoptiekinderen worden vaak op iets oudere leeftijd geadopteerd. De leeftijden van de kinderen zijn afhankelijk van situatie tot situatie en variëren van herkomstland tot herkomstland.  

Bij binnenlandse adoptie zijn de geboorteouders die beslissen om hun kindje af te staan van alle leeftijden, alle nationaliteiten, alle culturen, …  Ook deze adoptiekinderen kunnen dus van een andere nationaliteit en/of origine zijn. Bij definitieve plaatsing van de kinderen in het adoptiegezin zijn ze meestal tussen 0 en 1 jaar. Door de jonge leeftijd van de kinderen is de verdere ontwikkeling onvoorspelbaar. Soms blijkt bij de geboorte al een medisch probleem en dan gaat de adoptiedienst ook op zoek naar ouders voor deze kinderen. 

De achtergrond van de (buitenlandse en binnenlandse) kinderen die worden afgestaan ter adoptie zijn zeer divers. Meestal zijn er verschillende redenen voor een vraag naar adoptie: 
 • Armoede 
 • Leeftijd (te jong of te oud voor een baby) 
 • Ongehuwde of alleenstaande moeder 
 • Cultuur (schande van ongehuwd zwanger te zijn) 
 • Overlijden van één of beide ouders 
 • Geboorte na een buitenechtelijke relatie, na een verkrachting, na een incestrelatie, … 
 • De psychische of fysieke gezondheid van de ouder(s) 
 • Mishandeling, verwaarlozing, … 
 • Het beleid in het land (vb. 1-kind-politiek) 
 • … 
Niet elk kind in nood komt in aanmerking voor adoptie. Soms verblijven kinderen bijvoorbeeld tijdelijk in een tehuis, maar worden ze later terug opgehaald door hun ouders. Adoptie zal dus enkel overwogen worden als er geen andere oplossing is.