Principes

 • Centrale autoriteit
  Ieder land dat het Haags Adoptieverdrag ondertekent, moet een centrale autoriteit aanstellen. Deze autoriteit staat in voor de goedkeuringen van de adopties. Iedereen die wil adopteren, moet zich wenden tot de autoriteit van het land waar hij/zij woont. Voor Vlaanderen is het Vlaams Centrum voor Adoptie binnen Kind en Gezin aangesteld als centrale autoriteit. 
 • Adoptabiliteit
  Een kind zal enkel geadopteerd kunnen worden als het land van herkomst na een grondig onderzoek besluit dat dit in het belang is van dit kind. Iedereen die zijn toestemming moet geven voor adoptie (ouders, instellingen, familieleden, …) moet dit doen uit vrije wil en moet volledig geïnformeerd zijn over de gevolgen. 
 • Geschiktheid kandidaat-adoptieouders
  Het ontvangende land moet een onderzoek doen naar de geschiktheid van diegene die willen adopteren. Enkel geschikt verklaarde kandidaat-adoptieouders kunnen een kind adopteren. 
  Subsidiariteit
  Buitenlandse adoptie is een goede duurzame maatregel voor kinderen die niet kunnen opgroeien in hun gezin van herkomst. Maar het kan enkel overwogen worden als er geen minder ingrijpende oplossingen zijn zoals hulp aan de geboorteouders waardoor zij zelf kunnen voor het kind zorgen, adoptie door familieleden of door adoptieouders in het land van herkomst, etc. 


Dit kan best geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld. 

Beeld je volgend gesprek in: 

Mevrouw Peeters: Stel je voor dat je twee kinderen hebt en dat je sterft in een auto-ongeluk. Wat zou je dan willen voor je kinderen? Mijnheer Janssen: Het zou normaal zijn dat mijn kinderen dan bij hun moeder zouden blijven. Mevrouw Peeters: En wat als de moeder ook sterft tijdens dit ongeval? Mijnheer Janssen: Dan zou ik graag willen dat de kinderen door onze familie worden opgevangen, door de grootouders of de ooms of tantes bijvoorbeeld. Mevrouw Peeters: En wat als je familie niet voor hen kan zorgen omdat ze onvoldoende middelen heeft of omdat er geen familie meer is? Mijnheer Janssen: Dan zou ik willen dat mijn kinderen in hun eigen land kunnen blijven, in een zo vertrouwd mogelijke omgeving zodat ze bv. onderwijs kunnen blijven volgen in hun eigen taal. 

De reactie van mijnheer Janssen is de reactie van bijna alle ouders in de wereld. Daarom moet voor ieder kind eerst gezocht worden naar andere oplossingen voordat een adoptie naar het buitenland kan overwogen worden.