Aanmelding en registratie

  • Je vult het pdf aanmeldingsformulier voor de adoptie van een kind van je familie uit het buitenland volledig in en bezorgt ons dit via e-mail adoptie@kindengezin.be of via de post (Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel).
  • Het VCA registreert je aanmelding en geeft je een nummer op basis van je aanmeldingsdatum.
  • Het VCA onderzoekt je aanmeldingsformulier om na te gaan of het kind dat je wil adopteren voldoet aan de adoptabiliteits- en subsidiariteitsvoorwaarden. Hierbij bekijkt het VCA of iedereen akkoord gaat met de adoptie en of er geen andere oplossingen mogelijk zijn in het herkomstland.