Kosten

  • Inschrijving voor de voorbereidingssessie: 250 euro
  • Het verzoekschrift voor de familierechtbank: 165 euro
  • Kanaalonderzoek: 500 euro. Dit bedrag wordt gebruikt voor eventuele vertalingen of verzendingen van documenten in het kader van het onderzoek. Na afronding van het onderzoek krijg je een afrekening en het overschot wordt terugbetaald.
  • Procedure in het land van herkomst: van 5000 euro tot 10 000 euro, afhankelijk van het land van herkomst.
  • Vertaal-, legalisatie- en verzendkosten: afhankelijk van land van herkomst en omvang van het dossier.
  • Reis- en verblijfkosten om het kind op te halen: afhankelijk van het land van herkomst.
  • Eerste nazorg door de adoptiedienst: 507,15 euro voor twee huisbezoeken en follow-uprapporten.
  • Extra nazorg: huisbezoeken of follow-uprapporten gevraagd door het land van herkomst: 253,58 euro per huisbezoek en 65,93 euro per follow-up-rapport.