Maatschappelijk onderzoek

Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding, moet je (of een advocaat) een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank in het arrondissement waar je woont. Het kost 165 euro om de procedure bij de rechtbank te laten opstarten (rolrecht). 
Bij het verzoekschrift moeten volgende documenten mee ingediend worden:
 • Het attest van voorbereiding
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Een voor eensluidend verklaard afschrift geboorteakte
 • Huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen
 • Bewijs van woonst en nationaliteit
De laatste 3 documenten moet je niet indienen als je in België geboren bent. Het VCA raadt wel aan om deze documenten toe te voegen zodat er geen extra wachttijd optreedt bij de rechtbank.

De familierechter vraagt een maatschappelijk onderzoek
 • Het maatschappelijk onderzoek wordt bevolen via een tussenvonnis.
 • Het VCA ontvangt het tussenvonnis en stuurt je dossier dan door naar de dienst voor maatschappelijk onderzoek (DMO): DMO in CAW Brussel.
 • De dienst voor maatschappelijk onderzoek contacteert je.
 • Na de gesprekken maakt de DMO een verslag op en stuurt dit naar het VCA.
 • Het VCA stuurt het verslag van het maatschappelijk onderzoek naar jou en naar de rechtbank.
 • De familierechtbank nodigt je uit voor een rechtbankzitting.
Maatschappelijk onderzoek
 • Dit bestaat uit minstens 4 gesprekken met een maatschappelijk werker en een psycholoog.
 • Ter voorbereiding vul je een vragenlijst in en schrijf je je levensverhaal.
 • De DMO onderzoekt de factoren (risico en protectief) die een invloed kunnen hebben op het slagen van de adoptie. 
 • De DMO maakt een verslag met advies over je geschiktheid om te adopteren voor de familierechtbank.
 • Je bezorgt een medisch attest van jouw huisarts aan de DMO en dit wordt toegevoegd aan het verslag.