Voorbereiding

  • Je betaalt 250 euro aan het VCA voor de voorbereiding.
  • Je wordt doorverwezen naar het Steunpunt Adoptie.
  • Het Steunpunt Adoptie nodigt je uit voor het voorbereidingsprogramma (1 dag).
  • Doel: informatie geven over adoptie, de adoptiedriehoek, pedagogische en psychologische aspecten bij de opvoeding, de procedure, de juridische gevolgen en mogelijke nazorg.
  • De groep bestaat enkel uit kandidaat-adoptieouders die een kind van familie uit het buitenland willen adopteren.
  • Tijdens het voorbereidingsprogramma vindt er geen enkele beoordeling plaats. De kandidaat-adoptieouder kan tijdens de voorbereiding vrijuit praten en vragen stellen.
  • Niets van wat tijdens de voorbereiding gezegd wordt, mag doorgegeven worden aan derden.
  • Een attest voor de werkgever vraag je aan het VCA via e-mail adoptie@kindengezin.be. Dit attest toont aan dat je de voorbereiding moet volgen om te kunnen adopteren. Er is geen wettelijke verlofregeling.
  • Na de voorbereiding (en na betaling) krijg je een attest van voorbereiding. Dit attest blijft één jaar geldig.