Toegankelijkheidsverklaring

Webstandaarden
Het is de bedoeling dat alle pagina’s op deze website voldoen aan de XHTML 1.1 standaard. De stylesheets van deze site, de CSS-bestanden die de visuele weergave bepalen, volgen de standaarden van het W3C (het World Wide Web Consortium).

Alle pagina’s van de website zijn zoveel mogelijk gestructureerd semantisch opgebouwd. De grootte van de lettertypes wordt in de stylesheet relatief aangeduid, op die manier respecteren we de instellingen van je browser. 

Navigatie 
De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont je de plaats van de pagina in de structuur van de website.

Links
Alle links zijn in blauw weergegeven. Het onderscheid met de andere informatie op de pagina is hierdoor duidelijk.
Interne links worden nooit in een nieuw venster geopend.
Browservreemde bestanden openen dan weer wel in een nieuw venster, links naar dergelijke bestanden worden voorafgegaan door een icoontje dat het bestandstype aanduidt.

Afbeeldingen
Afbeeldingen zijn voorzien van een alt-attribuut dat de inhoud beschrijft.