In gebarentaal

Taal en Communicatie

Om de wereld te kunnen begrijpen, moet een kindje namen voor mensen, dingen, gevoelens en handelingen kennen. Zo wordt het verstaanbaar voor zijn omgeving.
Communicatie en taal - in gebarentaal

Verstandelijke ontwikkeling

De verstandelijke ontwikkeling gaat over de ontwikkeling van het denken, het leren verbanden leggen, het begrijpen en het redeneren. Iedereen is in gedachten voortdurend bezig met de werkelijkheid.
Verstandelijke ontwikkeling - in gebarentaal

Fijne motoriek

Een kindje ontwikkelt zich bijzonder snel de eerste jaren. Zowel de fijne bewegingen als de grove motoriek kennen een verbazingwekkende evolutie.
Fijne motoriek - in gebarentaal

Zindelijkheid

Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces dat elk kind doormaakt op zijn eigen tempo.
Zindelijkheid - in gebarentaal

Grove motoriek

Een kindje ontwikkelt zich bijzonder snel de eerste jaren. Zowel de fijne bewegingen als de grove motoriek kennen een verbazingwekkende evolutie.
Grove motoriek - in gebarentaal

Zintuigelijke ontwikkeling

De zintuiglijke ontwikkeling gaat over de toenemende mogelijkheden van het gebruik van de zintuigen. Het gaat over de mijlpalen van het zien, horen, voelen, proeven en ruiken.
Zintuigelijke ontwikkeling - in gebarentaal

Slapen

Een heerlijk dutje knapt op! Met deze aanbevelingen van Kind en Gezin kan je het veilig laten verlopen.
Slapen - in gebarentaal

Sociaal emotionele ontwikkeling

Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Vergelijk een pasgeboren kind maar eens met een peuter. Hier volgen de mijlpalen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tussen 0 en 3 jaar.

Sociaal emotioneel - in gebarentaal