Cijfers en rapporten

Op de pagina cijfers vind je cijfers over jonge kinderen en hun gezin zoals geregistreerd door Kind en Gezin (bv. kansarmoede, taal en origine van borelingen, … ) , anderzijds vind je er cijfers over het beleid van Kind en Gezin (bv. aantal adopties, aantal vaccinaties, aantal vergunde opvangplaatsen, …).

Op de pagina rapporten vind je alle rapporten van Kind en Gezin, alsook tal van onderzoeksrapporten die op vraag of met steun van Kind en Gezin werden verricht. De rapporten zijn ook geordend per thema.