Cijfers

Elk thema bevat verdere indelingen zodat je zo snel mogelijk de cijfers kan vinden die je zoekt. Over vele cijfers wordt meer informatie gegeven in het Jaarverslag van Kind en Gezin of in onze publicatie ‘Het kind in Vlaanderen’.

De meeste cijfers worden slechts jaarlijks geactualiseerd, maar cijfers rond adoptie en plaatsen in de kinderopvang worden per kwartaal aangepast.

Cijfers op maat

Op zoek naar cijfers voor een bepaalde gemeente?

We hebben 4 dynamische dashboards waarin cijfers getoond worden op gemeentelijk niveau: