Buitenlands

Meer cijfers vind je in het Activiteitenverslag.

Geplaatste kinderen - Herkomstland

Kinderen geplaatst via een adoptiedienst:

Herkomstland

Geplaatste kinderen - Gezinstype

Gezinstype buitenlandse adoptie

Geplaatste kinderen - Leeftijd

Leeftijd buitenlandse adoptie

Geplaatste kinderen – Specifieke ondersteuningsbehoefte

Specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen geplaatst via een adoptiedienst:

Specifieke ondersteuningbehoeften

Wachttijden

Een wachttijd berekenen kan op veel verschillende manieren. Er kan gerekend worden vanaf aanmelding, vanaf het geschiktheidsvonnis, vanaf ondertekenen bemiddelingsovereenkomst, vanaf verzending dossier naar herkomstland, …

Het VCA heeft er de afgelopen jaren steeds voor gekozen om te rekenen vanaf het geschiktheidsvonnis. Er wordt ook steeds gerekend met gemiddelden waardoor individuele uitschieters het gemiddelde sterk omhoog of omlaag kunnen halen.

Wachttijden kindtoewijzing

Wachttijden plaatsing