Buitenlands

Meer cijfers over buitenlandse adoptie vind je in het Activiteitenverslag.

Geplaatste kinderen - Herkomstland

Hieronder vind je een overzicht van het aantal geplaatste kinderen per jaar en per herkomstland via een interlandelijke adoptie.


Geplaatste kinderen - Gezinstype

Hieronder zie je de gezinssituatie per jaar op het moment van plaatsing van een kind/meerdere kinderen via een interlandelijke adoptie.Geplaatste kinderen - Leeftijd ouders

Hieronder vind je een overzicht van het aantal vaders/moeders per jaar en per leeftijdscategorie, op het moment van plaatsing van een kind via een interlandelijke adoptie.

Geplaatste kinderen - Leeftijd kinderen

Hieronder vind je een overzicht van het aantal adoptiekinderen per jaar en per leeftijdscategorie, op het moment van plaatsing via een interlandelijke adoptie.


Aankomsten – Intrafamiliale adopties

Hieronder vind je een overzicht van het aantal kinderen per jaar voor een intrafamiliale adoptie. Men spreekt over een intrafamiliale adoptie, wanneer iemand een kind adopteert dat familie is en in het buitenland woont. Deze adoptieprocedure is van toepassing als je tot in de vierde graad verwant bent met het te adopteren kind (bv. neef of nicht) of als je voorafgaand aan de adoptie met het kind hebt samengewoond. Voor kinderen die familie zijn, maar verder dan de vierde graad, geldt de gewone adoptieprocedure.


Aankomsten – Zelfstandige adopties

Kandidaat-adoptieouders kunnen ervoor kiezen om een interlandelijke adoptieprocedure te doorlopen zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst. In dit geval spreekt men van een zelfstandige adoptie. Hieronder vind je een overzicht van het aantal kinderen per jaar voor een zelfstandige interlandelijke adoptie.