Borst-en flesvoeding

  • Kind en Gezin hanteert een definitie van borstvoeding die is afgestemd op de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Borstvoeding betekent uitsluitend moedermelk geven. Als kleine hoeveelheden water, orale rehydratie, geneesmiddelen en vitamines en/of mineralensupplementen gegeven worden, dan wordt dit nog als uitsluitend borstvoeding beschouwd, ook wanneer er door onvoorziene omstandigheden en eenmalig kunstvoeding wordt gegeven. 
  • Als een kind naast moedermelk systematisch kunstvoeding of andere voedingsmiddelen krijgt, dan is er geen sprake meer van uitsluitend borstvoeding. Kind en Gezin spreekt dan van gemengde voeding. Als er enkel kunstvoeding wordt gegeven, wordt kunstvoeding geregistreerd.
Kinderen waarvoor de voeding op een bepaald tijdstip niet werd ingevuld, worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening voor dat tijdstip. Het aandeel ontbrekende waarden voor voeding op 24 uur en dag 6 ligt in 2018 respectievelijk op 0,5% en 1,7%. Bovendien gaan de data over alle kinderen waarover wij iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin.

Deze data worden ontsloten tot op provincieniveau en worden gekruist met relevante kindkenmerken.