Geboortecijfer

Het geboortecijfer van Kind en Gezin omvat alle geboorten van kinderen die in het Vlaamse Gewest wonen bij hun geboorte, ongeacht het verblijfsstatuut van de ouders. Het gaat wel enkel om levend geboren kinderen. 
Dit geboortecijfer ligt meestal hoger dan het officiële geboortecijfer dat op basis van het rijksregister gepubliceerd wordt door de federale overheid. Het officiële geboortecijfer bevat immers enkel de geboorten bij de ‘de jure’-bevolking. Het geboortecijfer van Kind en Gezin verschilt meestal ook van het aantal geboorten dat het Studiecentrum voor perinatale epidemiologie (SPE) publiceert. Dit komt omdat de cijfers van het SPE gebaseerd zijn op de kinderen die geboren zijn in de kraamklinieken in Vlaanderen, maar geen rekening houden met de woonplaats van de kinderen. Ook kinderen die in Vlaanderen wonen, maar in Wallonië of het buitenland geboren werden, ontbreken in het geboortecijfer van het SPE. 

In 2018 registreert Kind en Gezin 65 336 geboorten bij moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 28 meer dan in 2017 waardoor het aantal geboorten op het zelfde niveau blijft als in 2017.