Pariteit van de kinderen

In 2018 was 42,9 % van de borelingen het eerste kind van de moeder, 35,6% was een tweede geboorte en 21,5% van de kinderen had pariteit 3 of meer. Het aandeel eerstgeborenen is licht gedaald ten opzichte van 2017 (-1,3 procentpunt).
In West-Vlaanderen wordt het hoogste aandeel (44,9%) eerste kinderen geboren, in Antwerpen ligt dat aandeel het laagst (41,1%). Antwerpen kent daarentegen wel het hoogste aandeel (24,9%) kinderen van pariteit, 3, 4 én 5 of meer.