Pariteit van de kinderen

In 2019 was 44,2% van de borelingen het eerste kind van de moeder, 35,5% was een tweede geboorte en 20,3% van de kinderen had pariteit 3 of meer. Het aandeel eerstgeborenen is gestegen ten opzichte van 2018 (+1,3 procentpunt). Het aandeel kinderen met pariteit 3 of meer is gedaald (-1,2 procentpunt) ten opzichte van 2018.

In Oost-Vlaanderen wordt het hoogste aandeel (46%) eerste kinderen geboren, in Antwerpen ligt dat aandeel het laagst (42,6%). Antwerpen kent daarentegen wel het hoogste aandeel (23,5%) kinderen van pariteit, 3, 4 én 5 of meer.