Gehoor

De test is pijnloos, veilig, gratis en uiterst betrouwbaar en wordt in het ideaal scenario afgenomen in de eerste 21 levensdagen van het kind.
Kind en Gezin registreert voor alle kinderen die klant zijn bij Kind en Gezin de afname van deze test alsook de resultaten.
Deze data (doelbereik, resultaten,…) worden ontsloten tot op provincieniveau en worden gekruist met relevante kind kenmerken.