Gemeenten - Provincie - Zorgregio


1. Meest recente cijfers in een lokaal dashbord

Je krijgt in 1 oogopslag de cijfers voor de geselecteerde gemeente, zorgregio of provincie.

  • Let op! Selecteer slechts 1 gemeente of jaartal. Zo niet worden de cijfers opgeteld.
  • Je kan geen 2 gebieden met elkaar vergelijken. 
  • Je kan niet exporteren naar excel of pdf. 


2. Excelbestanden met cijfers per gemeente

Met de tool achter het dashboard kan je de gemeenten niet duidelijk met elkaar vergelijken. Je vindt deze vergelijking in de Excelbestanden:

3. Historiek van de opvangcijfers (2009-2013)

4. Meer info