Vlaanderen en Brussel


1. Aantal opvanglocaties

Een kinderopvanglocatie is een vestigingsplaats waar opvang van baby’s en peuters wordt georganiseerd. Er zijn 3 opvangsoorten:

 • locaties gezinsopvang (onthaalouders)
 • locaties groepsopvang (kinderdagverblijf)
 • locaties samenwerkende onthaalouders
Wat is opgenomen in de cijfers?
 • Vergunde opvanglocaties die enkel baby's en peuters opvangen
 • Vergunde opvanglocaties die zowel baby’s en peuters als schoolkinderen opvangen

Wat is niet opgenomen in de cijfers?

Welke cijfers kan je bekijken? 

 • Er zijn cijfers volgens inkomenstarief of per opvangsoort: gezinsopvang, groepsopvang, samenwerking (samenwerkende onthaalouders). 
 • De cijfers gaan over de situatie op 31 december van een jaar. Wanneer je een ander jaar aankruist, passen de cijfers zich automatisch aan. 
 • Als je met de cursor over de staafgrafieken beweegt, zie je de procentuele verdeling en het totaal aantal locaties. 

Volgens inkomenstarief


 


Per opvangsoort
Meer cijfers
 • Deze oude gemeentelijke rapporten bevatten cijfers tot einde 2017, wegens een verandering van software bij de studiedienst van de Vlaamse Regering.

2. Aantal opvangplaatsen

Het aantal opvangplaatsen in opvanglocaties voor baby’s en peuters is het aantal plaatsen in opvanglocaties die vergund zijn en waar al kinderen opgevangen worden. 

Wat is opgenomen in de cijfers?

 • Voor groepsopvang en voor zelfstandige gezinsopvang (de vroegere zelfstandige onthaalouders): het aantal plaatsen vermeld op de vergunning.
 • Voor aangesloten gezinsopvang en groepsopvang door samenwerkende onthaalouders (de vroegere aangesloten onthaalouders): het aantal gesubsidieerde plaatsen. 
 • Plaatsen in opvanglocaties die baby’s en peuters samen met schoolkinderen opvangen.

Wat is niet opgenomen in de cijfers?

De plaatsen bij opvanglocaties die alleen schoolkinderen opvangen, zijn niet in de cijfers opgenomen. Meer weten over cijfers van schoolkinderen   

Welke cijfers kan je bekijken?

 • Je kan het aantal plaatsen voor meerdere jaren bekijken volgens inkomenstarief (IKT), volgens evolutie plaatsen IKT, Niet-IKT, volgens opvangsoort en volgens subsidietrap. 
 • De cijfers gaan over de situatie op 31 december van een jaar. 
 • Wanneer je een ander jaar aankruist, passen de cijfers zich automatisch aan. Als je met de cursor over de staafgrafieken beweegt, zie je de procentuele verdeling en het totaal aantal locaties. 
Volgens Inkomenstarief

Evolutie plaatsen IKT - Niet-IKT

Volgens opvangsoort

Volgens subsidietrap
Het totaal aantal plaatsen uit deze grafiek kan verschillen van de totalen uit de andere grafieken (plaatsen baby’s en peuters). Dat komt omdat een subsidiegroep betrekking heeft op alle vergunde opvang (opvang van baby’s en peuters én opvang bij locaties die enkel schoolkinderen opvangen).

Meer cijfers

 • Deze oude gemeentelijke rapporten bevatten cijfers tot einde 2017, wegens een verandering van software bij de studiedienst van de Vlaamse Regering.

3. Gebruik kinderopvang

Eén opvangplaats kan door meerdere kinderen gebruikt worden. 

Kind en Gezin registreert hoeveel kinderen tijdens een bepaalde periode minstens 1 keer aanwezig waren in de opvanglocatie. Het gebruik van formele vergunde opvang is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen en het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar. 

 • Van 2006 tot en met 2014 werd er geteld tijdens de eerste week van februari.
 • In 2015 was er geen telling van het aantal aanwezige kinderen. 
 • Vanaf 2016 wordt er geteld tijdens de hele maand september. 
Let op! Omdat de registratiemethode in 2016 verbeterd werd, kan je de cijfers vanaf 2016 niet meer vergelijken met het verleden. We geven daarom enkel de cijfers over het gebruik vanaf 2016, per provincie en per geboortejaar van de kinderen.

Per provincie


Per geboortejaar