Kleuterparticipatie

Actie niet-ingeschreven kleuters

De actie “niet-ingeschreven kleuters” maakt deel uit van het actieplan kleuterparticipatie. Ondanks de grote preventieve inspanningen, zijn er elk jaar toch nog een 1000-tal 3-jarigen die niet zijn ingeschreven in het kleuteronderwijs. Kind en Gezin contacteert deze gezinnen, en vraagt na of de informatie (nog) klopt, wat mogelijke redenen of drempels zijn bij niet-inschrijving en of verdere ondersteuning mogelijk en gewenst is.

Kind en Gezin voert deze actie uit sinds 2007. Doorheen de jaren is deze actie meermaals bijgestuurd en geoptimaliseerd. Voor de geboortejaren °2008 - °2009 - °2010 hebben we dezelfde werkwijze aangehouden. 

Over de jaren, is – na uitvoering van de actie - de vaststelling dat:

  • Heel wat kinderen reeds zijn ingeschreven in een kleuterschool (o.a. ook in privé- en buitenlandse scholen) of zich wensen in te schrijven (o.a. wachtlijst).
  • Bij heel wat andere contacten wordt bevestigd dat het kind niet ingeschreven kan worden omwille van een verhuis naar of verblijf in het buitenland, omwille van medische redenen.
  • Tenslotte zijn er ook heel wat pogingen tot contact door Kind en Gezin die onbeantwoord blijven, waardoor ook wij geen gegevens m.b.t. de inschrijving ter beschikking hebben.

Cijfergegevens volgen nog.