Lokale cijfers gezondheid

Al deze data worden weergegeven op basis van het geboortejaar van het kind.

De grafieken zijn dynamisch, dat wil zeggen dat de cijfers zich aanpassen aan de keuze die je maakt qua jaar en geografisch gebied tot op gemeenteniveau. 

Er zijn 2 dashboards:

In het eerste dashboard vind je grafieken over het doelbereik van de gehoortest, het doelbereik van de oogscreening van Kind en Gezin, het type startvoeding van het kind op 24 uur en op dag 6, het voorkomen van prematuriteit en de BMI op een leeftijd van 2 jaar.

In het tweede dashboard vind je op basis van registraties voor diverse vaccins cijfers over het aandeel kinderen dat gevaccineerd is door Kind en Gezin of externe vaccinatoren en cijfers over het aandeel kinderen dat alle vaccins kreeg van Kind en Gezin.


Dashboard voeding, prematuriteit, oog- en gehoorscreening en BMI

Opgelet: Niet voor elke grafiek zijn er gegevens voor alle geboortejaren beschikbaar.

 • Voor prematuriteit en type voeding start de historische reeks vanaf geboortejaar 2014.
 • Voor doelbereik oog- en gehoorscreening ontbreken gegevens over de meest recente geboortejaren omdat kindjes voldoende oud moeten zijn om getest te kunnen worden.
 • Voor BMI moeten de kindjes minstens 2 jaar zijn om de BMI te kunnen berekenen. Daarom zijn de recentste gegevens van kinderen geboren in 2017.
Onder het dashboard wordt een korte uitleg gegeven om de grafieken correct te kunnen interpreteren.


 • Grafiek startvoeding op 24 uur en voeding op dag 6 geeft het aandeel kinderen weer naar het voedingstype op dat moment, binnen het geboortejaar. 

  Het type voeding kan 'uitsluitend borstvoeding', 'borstvoeding, maar niet uitsluitend' of 'geen borstvoeding' zijn.

  De data in de grafiek omvatten enkel de kinderen waarover wij gegevens hebben omtrent dit voedingsmoment. Ontbrekende waarden rondom voeding worden niet meegenomen, ook omdat we slechts voor een kleine groep kinderen geen gegevens hebben. Bovendien gaan de data over alle kinderen waarover wij iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin. 

  Bekijk meer data over de voeding van het kind op Vlaams en provinciaal niveau

 • Grafiek prematuriteit geeft het aandeel kinderen weer dat geboren werd voor een zwangerschapsduur van 37 weken en het aandeel a term geboren kinderen, binnen het geboortejaar. 

  De data in de grafiek omvatten enkel de kinderen waarover wij gegevens hebben omtrent de zwangerschapsduur. Ontbrekende waarden rondom zwangerschapsduur worden niet meegenomen, ook omdat we slechts voor een kleine groep kinderen geen gegevens hebben. Bovendien gaan de data over alle kinderen waarover wij iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin. 

  Bekijk meer data over prematuriteit op Vlaams en provinciaal niveau

 • Grafiek gehoortest geeft het aandeel borelingen weer dat minstens 1 gehoortest kreeg (doelbereik), naar geboortejaar. 

  Deze gehoortest kan intern (door Kind en Gezin ) afgenomen worden of extern (door een ziekenhuis of oorarts).  De data in de grafiek omvatten zowel de interne – als externe testen. 

  Een kind kan ook niet bereikt zijn met de gehoortest, wanneer er geen gehoortest aangeboden werd of wanneer deze test geweigerd werd door de ouder. 

  Voor alle gemeenten uit Vlaanderen berekenen we dit doelbereik als de verhouding tussen het aantal kinderen uit geboortejaar x die een gehoortest kregen en het totale aantal kinderen uit dat geboortejaar binnen het gekozen geografisch gebied. Voor de gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we niet dezelfde berekeningswijze hanteren omdat heel wat kinderen waarvan we de geboorte kennen, geen cliënt zijn bij Kind en Gezin, maar privé of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) opgevolgd worden. Om het doelbereik te berekenen hanteren we hier als noemer de kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult van Kind en Gezin kregen. 

  Bekijk meer data over deze gehoortest op Vlaams en provinciaal niveau

 • Grafiek oogtest geeft het aandeel kinderen weer waarbij minstens één van de twee oogtesten uitgevoerd werden door Kind en Gezin (doelbereik), naar geboortejaar.  De verpleegkundige van Kind en Gezin voert de eerste oogtest uit in het consultatiebureau op de leeftijd van 1 jaar en voert de tweede oogtest uit op de leeftijd van twee jaar. 

  De data in de grafiek omvatten de testen die enkel afgenomen worden door Kind en Gezin. 

  Voor alle gemeenten uit Vlaanderen berekenen we dit doelbereik als de verhouding tussen het aantal kinderen uit geboortejaar x waarbij minstens één van de twee oogtesten werden uitgevoerd door Kind en Gezin en het totale aantal kinderen uit dat geboortejaar binnen het gekozen geografisch gebied. Voor de gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we niet dezelfde berekeningswijze hanteren omdat heel wat kinderen waarvan we de geboorte kennen, geen cliënt zijn bij Kind en Gezin, maar privé of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) opgevolgd worden. Om het doelbereik te berekenen hanteren we hier als noemer de kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult van Kind en Gezin kregen. 

  Bekijk meer data over deze oogtest op Vlaams en provinciaal niveau.

 • De grafiek BMI geeft per gemeente in 3 grafieken weer welk aandeel van de 2-jarige kinderen een lage BMI, een normaal gewicht of overgewicht heeft. Wanneer je over de cijfer overgewicht gaat, zie je ook hoe groot het aandeel kinderen met obesitas is. Wanneer je over de grafiek gaat, zie je ook het cijfer voor het Vlaamse Gewest. Zo kan iedere gemeente zich vergelijken ten opzichte van het Vlaamse Gewest.

  Bekijk meer data over BMI op Vlaams en provinciaal niveau.

Dashboard vaccinatie

Kind en Gezin heeft - dankzij samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid - een dashboard gebouwd waarin per vaccin(dosis) getoond wordt hoeveel % van de kinderen gevaccineerd worden (hetzij door Kind en Gezin, hetzij door andere vaccinatoren zoals geregistreerd in Vaccinnet, het bestel- en distributiesysteem voor vaccins). We tonen ook hoeveel kinderen alle vaccinaties via Kind en Gezin krijgen.
Je kan in het dashboard een keuze maken voor een bepaald geboortejaar en voor een bepaalde gemeente.

Volgende zaken zijn belangrijk in functie van een correcte interpretatie van cijfers en evoluties:
 1. Als er voor een kind geen vaccinatie geregistreerd staat in Vaccinnet, dan kan het ook zijn dat de vaccinator dit niet registreerde of dat het kind gevaccineerd werd door vaccinatoren die niet registreren in Vaccinnet (bv. door het Office de la Naissance et de l’Enfance, ONE). We mogen dus niet zo maar concluderen dat de kinderen niet gevaccineerd zijn. Daarom spreken we van een groep kinderen die niet gevaccineerd is of voor wie de vaccinatie niet (juist) geregistreerd werd in Vaccinnet.
 2. De cijfers over de vaccinaties in het eerste geboortejaar houden rekening met de geldigheid van de toediening. Niet alle vaccins worden geldig toegediend en niet voor alle externe vaccinaties kan de geldigheid afgeleid worden. De vaccinatiecijfers moeten daarom eerder beschouwd worden als ‘minstens x % werd gevaccineerd’.
De cijfers over het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd is of waarvoor de vaccinatie niet geregistreerd werd, mogen dus echt niet verengd worden tot het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd werd.

Qua berekeningswijze zijn volgende zaken nuttig om weten:
 • We berekenen cijfers voor kinderen die in Vlaanderen of Brussel geboren zijn en op 31/12 van het betrokken jaar nog wonen in de betreffende gemeente.
 • Voor de cijfers over het tweede geboortejaar keken we naar alle kinderen die na een leeftijd van 345 dagen het betrokken vaccin toegediend kregen.
 • Voor het Brussels Gewest tonen we enkel cijfers voor kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult kregen van Kind en Gezin en die niet opgevolgd werden door het ONE.