Lokale cijfers gezondheid

Al deze data worden weergegeven op basis van het geboortejaar van het kind.

De grafieken zijn dynamisch, dat wil zeggen dat de cijfers zich aanpassen aan de keuze die je maakt qua jaar en geografisch gebied tot op gemeenteniveau. Als er in een gemeente minder dan 6 borelingen zijn, tonen we de gegevens niet om de anonimiteit van de gezinnen te respecteren.

Concreet gaan deze grafieken over het doelbereik van de gehoortest, het doelbereik van de oogscreening van Kind en Gezin, het type startvoeding van het kind op 24 uur en op dag 6 en het voorkomen van prematuriteit.

Opgelet: Niet voor elke grafiek zijn er gegevens voor alle geboortejaren beschikbaar.

 • Voor prematuriteit en type voeding start de historische reeks vanaf geboortejaar 2014.
 • Voor doelbereik oog- en gehoorscreening ontbreken gegevens over de meest recente geboortejaren omdat kindjes voldoende oud moeten zijn om getest te kunnen worden.
Onder het dashboard wordt een korte uitleg gegeven om de grafieken correct te kunnen interpreteren.


 • Grafiek startvoeding op 24 uur en voeding op dag 6 geeft het aandeel kinderen weer naar het voedingstype op dat moment, binnen het geboortejaar.

  Het type voeding kan borstvoeding zijn, gemengde voeding (combinatie van borstvoeding en kunstvoeding) en kunstvoeding.

  De data in de grafiek omvatten enkel de kinderen waarover wij gegevens hebben omtrent dit voedingsmoment. Ontbrekende waarden rondom voeding worden niet meegenomen, ook omdat we slechts voor een kleine groep kinderen geen gegevens hebben. Bovendien gaan de data over alle kinderen waarover wij iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin.

  Bekijk meer data over de voeding van het kind op Vlaams en provinciaal niveau.

 • Grafiek prematuriteit geeft het aandeel kinderen weer dat geboren werd voor een zwangerschapsduur van 37 weken en het aandeel a term geboren kinderen, binnen het geboortejaar.

  De data in de grafiek omvatten enkel de kinderen waarover wij gegevens hebben omtrent de zwangerschapsduur. Ontbrekende waarden rondom zwangerschapsduur worden niet meegenomen, ook omdat we slechts voor een kleine groep kinderen geen gegevens hebben. Bovendien gaan de data over alle kinderen waarover wij iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin.

  Bekijk meer data over prematuriteit op Vlaams en provinciaal niveau.

 • Grafiek gehoortest geeft het aandeel borelingen weer dat minstens 1 gehoortest kreeg (doelbereik), naar geboortejaar.

  Deze gehoortest kan intern (door Kind en Gezin ) afgenomen worden of extern (door een ziekenhuis of oorarts).  De data in de grafiek omvatten zowel de interne – als externe testen.

  Een kind kan ook niet bereikt zijn met de gehoortest, wanneer er geen gehoortest aangeboden werd of wanneer deze test geweigerd werd door de ouder.

  Voor alle gemeenten uit Vlaanderen berekenen we dit doelbereik als de verhouding tussen het aantal kinderen uit geboortejaar x die een gehoortest kregen en het totale aantal kinderen uit dat geboortejaar binnen het gekozen geografisch gebied. Voor de gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we niet dezelfde berekeningswijze hanteren omdat heel wat kinderen waarvan we de geboorte kennen, geen cliënt zijn bij Kind en Gezin, maar privé of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) opgevolgd worden. Om het doelbereik te berekenen hanteren we hier als noemer de kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult van Kind en Gezin kregen.

  Bekijk meer data over deze gehoortest op Vlaams en provinciaal niveau.

 • Grafiek oogtest geeft het aandeel kinderen weer waarbij minstens één van de twee oogtesten uitgevoerd werden door Kind en Gezin (doelbereik), naar geboortejaar.  De verpleegkundige van Kind en Gezin voert de eerste oogtest uit in het consultatiebureau op de leeftijd van 1 jaar en voert de tweede oogtest uit op de leeftijd van twee jaar.

  De data in de grafiek omvatten de testen die enkel afgenomen worden door Kind en Gezin.

  Voor alle gemeenten uit Vlaanderen berekenen we dit doelbereik als de verhouding tussen het aantal kinderen uit geboortejaar x waarbij minstens één van de twee oogtesten werden uitgevoerd door Kind en Gezin en het totale aantal kinderen uit dat geboortejaar binnen het gekozen geografisch gebied. Voor de gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we niet dezelfde berekeningswijze hanteren omdat heel wat kinderen waarvan we de geboorte kennen, geen cliënt zijn bij Kind en Gezin, maar privé of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) opgevolgd worden. Om het doelbereik te berekenen hanteren we hier als noemer de kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult van Kind en Gezin kregen.

  Bekijk meer data over deze oogtest op Vlaams en provinciaal niveau.