Opvoedingsondersteuning

Het aanbod opvoedingsondersteuning zit deels vervat in het preventieve aanbod gezinsondersteuning waarvan iedere ouder gratis gebruik kan maken. Dit is een fundamenteel ander uitgangspunt dan hulpverlening: kind en gezin doet een aanbod omdat er een kind is geboren, niet omdat er problemen zijn. Tijdens de huisbezoeken en bezoeken aan de consultatiebureaus kunnen ouders hun vragen met betrekking tot opvoeding stellen.

Ouders met specifieke en/of vaak voorkomende opvoedingsproblemen kunnen beroep doen op een extra aanbod dat bestaat uit het spreekuur opvoedingsondersteuning. Dit spreekuur bestaat uit een adviesgesprek in één of meerdere contacten van ongeveer één uur.

In Antwerpen en Oostende werken de regioteamleden met het Triple P programma (Antwerpen: level 2 en 3 – Oostende level 2). De level 2 methodiek is gericht op ouders met specifieke vragen of bekommernissen over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. De klemtoon ligt op het, bondig (want geïntegreerd in de basis dienstverlening) informeren aan de hand van informatiebladen. Level 3 kan omschreven worden als korte (standaard 4 contacten en ongeveer 40 minuten/contact) adviseringsgesprekken naar aanleiding van milde, vaak voorkomende opvoedingsvragen en –problemen.


Spreekuur opvoedingsondersteuning Vlaanderen uitgezonderd Antwerpen

Doelbereik spreekuur opvoedingsondersteuning (spreekuur oo): aantal kinderen met geboortejaar 2012-2013-2014 ten opzichte van kinderen met minstens één uitgevoerd huisbezoek (HB) of consultatie (CONS tussen 3 en 36 maanden).

Kinderen geboren in 2012 hebben hun traject bij Kind en Gezin al gehad waardoor de cijfers doelbereik uiteraard hoger liggen dan voor de kinderen die later geboren zijn. Die kinderen kunnen nog een spreekuur krijgen.

Doelbereik OO

Triple P level 2: informeren naar aanleiding van een opvoedingsvraag van de ouder (Antwerpen)

Aantal kinderen geboren in de periode 2014 en 2015 met het aantal kinderen waarvoor een level 2 aanbod werd gedaan tov kinderen met minstens één uitgevoerd HB of CONS tussen 3 en 36 maanden.

De cijfers die een weergave zijn van het geregistreerd aanbod level 2 zijn geen doel op zich. De cijfers worden gehanteerd als indicatie voor het aanbod opvoedingsondersteuning bij opvoedingsvragen. Het onderzoek Noden en Preferenties toonde aan dat 20% van de ouders hiervoor een beroep wenst te kunnen doen op KG. Tenslotte is het ook zo dat niet alle opvoedingsvragen moeten beantwoord worden via de Triple P methodiek. Soms is het voldoende om de ouder te bevestigen in wat hij doet. Alvorens informatie naar aanleiding van een opvoedingsvraag aan te bieden, wordt de ouder gevraagd of dit aansluit op zijn vraag.

Triple P level 2 (Antwerpen)

Triple P level 2: informeren naar aanleiding van een opvoedingsvraag van de ouder (Oostende)

Aantal kinderen geboren in de periode 2014 en 2015 met het aantal kinderen waarvoor een level 2 aanbod werd gedaan ten opzichte van kinderen met minstens één uitgevoerd huisbezoek of consult tussen 3 en 36 maanden.

De cijfers die een weergave zijn van het geregistreerd aanbod level 2 zijn geen doel op zich. De cijfers worden gehanteerd als indicatie voor het aanbod opvoedingsondersteuning bij opvoedingsvragen. Het onderzoek Noden en Preferenties toonde aan dat 20% van de ouders hiervoor een beroep wenst te kunnen doen op Kind en Gezin. Tenslotte is het ook zo dat niet alle opvoedingsvragen moeten beantwoord worden via de Triple P methodiek. Soms is het voldoende om de ouder te bevestigen in wat hij doet. Alvorens informatie naar aanleiding van een opvoedingsvraag aan te bieden, wordt de ouder gevraagd of dit aansluit op zijn vraag.

Triple P level 2 (Oostende)

Triple P level 2: top 5 van thema’s waarover werd geïnformeerd

Thema's triple p

Antwerpen Triple P level 3

Aantal kinderen met geboortejaar 2014 en 2015 ten opzichte van alle kinderen en ten opzichte van kinderen met minstens één uitgevoerd huisbezoek of consult tussen 3 en 36 maanden.

Triple P level 3 is het sluitstuk van het preventieve aanbod op vlak van opvoedingsondersteuning bij Kind en Gezin (preventieve gezinsondersteuning). Dit is een meer intensieve dienstverlening waardoor dit aanbod begrensd is (indicatief) op 3 tot 5% van de kinderen die Kind en Gezin bereikt.

Level 3