Opvoedingswinkels

Sinds 2014 zijn de bestaande opvoedingswinkels ingebed in de Huizen van het Kind. Eén van de belangrijke pijlers in een Huis van het Kind is het aanbod van opvoedingsondersteuning. De opvoedingswinkels zijn dan ook een belangrijke actor in het Huis van het Kind.
Doorheen de jaren is de bekendheid van opvoedingswinkels toegenomen. Ook hun kennis (oa. rond de sociale kaart, rond toegankelijk aanbod opvoedingsondersteuning) neemt ieder jaar toe. Dat ziet zich vertaald in een toename aan contacten en activiteiten, alsook een toename in de complexiteit van vragen waarmee ouders en opvoedingsverantwoordelijkheden hun weg vinden naar de opvoedingswinkels. 


Aantal opvoedingswinkels

Werkingsjaar

Aantal Opvoedingswinkels

2013

24

2014

25

2015

25

2016

24

2017

25


In 2013 gaven 22 van de 24 winkels hun cijfers door, in 2014 waren er cijfers van 24 van 25 opvoedingswinkels. Sinds 2015 leveren alle opvoedingswinkels hun cijfers aan. 

'In een opvoedingswinkel werken mensen die kennis hebben van diverse theorieën en modellen rond opvoeding, sociale netwerken, ontwikkeling, enzovoort. Ze maken een praktische vertaling van deze kennis en gaan deze concreet toepassen in functie van ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Het doorleefd aanbrengen van kennis en theorie rond opvoeding - daar zijn opvoedingswinkels expert in.'

Aantal algemene opvoedingsvragen die er via onthaal beantwoord zijn


In dit onthaal realiseren opvoedingswinkels volgende zaken:

  • Het ter beschikking stellen van basisinformatie rond opvoedingsthema's;
  • Het beantwoorden van algemene opvoedingsvragen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen;
  • De beschikbare voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten over opvoeding binnen het bereik van de opvoedingsverantwoordelijken brengen. 

Het aantal vragen die face-to-face worden gesteld is ongeveer gelijk aan het aantal vragen dat de opvoedingswinkels via mail en telefonisch binnenkrijgen. 

Het onthaal dat een opvoedingswinkel voorziet, wordt meer en meer afgestemd met het onthaal dat ook andere organisaties in een Huis van het Kind voorzien. 

  • Bv: In een aantal gemeenten en steden ontstaan er plekken waar men samen met andere partners onthaal voorziet. Door deze samenwerking kunnen er meer openingsuren worden geboden voor gezinnen. 
  • Bv.: Op sommige plekken wordt het eerste onthaal vooral door vrijwilligers opgenomen. Een medewerker van een opvoedingswinkel is stand-by indien er extra expertise nodig is.

Aantal pedagogisch adviesgesprekken die er op basis van een specifieke opvoedingsvraag - of probleem zijn gerealiseerd

'Bij een opvoedingswinkel kan je terecht voor een eenmalige vraag, maar er kan ook een kort traject worden gelopen met een gezin. Is er meer hulp nodig, dan kan een opvoedingswinkel het gezin ondersteunen om de hulp te vinden die het gezin nodig heeft. Kennis van de sociale kaart - ook daar is een opvoedingswinkel expert in.'

Aantal groepsgerichte activiteiten die opvoedingswinkels, met de actieve inzet en expertise van een grote diversiteit aan actoren, hebben georganiseerd


'Samenbrengen van gezinnen, het netwerk verruimen, mee bouwen aan sociale steun, en dit samen met allerlei partners - ook daar is een opvoedingswinkel sterk in'


In 2016 gaat het over volgende variëteit aan groepsgerichte activiteiten.


Toegankelijk zijn voor iedereen, een kleine of grote vraag, ongeacht afkomst, geslacht, … en mee bijdragen aan klimaat waarin opvoeding alle kansen krijgt, dat blijft het streven van de opvoedingswinkels.