Taal en nationaliteit

Over de taal en nationaliteit van borelingen ontsluiten we cijfers vanuit twee perspectieven:
  • Een eerste perspectief geeft cijfers weer over alle kinderen die bij hun geboorte in Vlaanderen/provincie x woonden. In dit perspectief worden kindjes die bij hun geboorte niet in Vlaanderen woonden niet meegeteld en wordt geen rekening gehouden met verhuisbewegingen na de geboorte. Deze berekeningswijze passen we toe in onze publicatie Kind in Vlaanderen en in de cijfers over origine en taal op Vlaams en provinciaal niveau.
  • Een tweede perspectief geeft cijfers weer over borelingen op hun domicilieadres op het einde van het jaar, ongeacht de plaats waar ze woonden bij geboorte (dus inclusief inwijkelingen en met verrekening van verhuisbewegingen). Deze berekeningswijze wordt toegepast in het lokale dashboard waar je de gemeentelijke cijfers kan terugvinden. Dit dashboard biedt lokale actoren dus info over de kenmerken van de 0-jarigen die eind december in hun gemeente woonden.
Nuttige info over de cijfers
  • De cijfers worden in percentages gecommuniceerd en niet in absolute aantallen. Kind en Gezin heeft immers geen volledige registratie van alle kinderen en kenmerken. Bovendien willen we ook de anonimiteit van alle kinderen en gezinnen respecteren. 
  • De percentages worden berekend ten opzichte van de kinderen waarvoor het gegeven werd geregistreerd. Het aandeel niet ingevulde waarden is echter beperkt (< 5%).
  • Aangezien de berekeningswijze van het lokale dashboard iets verschilt van de Vlaamse cijfers, verschillen de provinciale cijfers soms licht naargelang het perspectief.

De cijfers over taal en nationaliteit komen uitgebreid aan bod in onze publicatie 'Het Kind in Vlaanderen' in het pdf hoofdstuk 'Kinderen in hun gezinscontext: een blik op diversiteit' .