Vaccinaties


Vaccinatiegraad

Uit de Vaccinatiegraadstudie (2016), een steekproefonderzoek uitgevoerd in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid, weten we dat jonge kinderen in het Vlaamse Gewest in zeer hoge mate gevaccineerd zijn tegen de belangrijkste vaccineerbare infectieziekten. De vaccinatiegraad bij jonge kinderen in het Vlaamse Gewest ligt voor alle basisvaccins ruim boven de 90%.

Vaccinaties uitgevoerd door Kind en Gezin

Kind en Gezin levert een heel grote bijdrage aan de hoge vaccinatiegraad van Vlaanderen.

  • Eerste levensjaar

Van de kinderen geboren in 2013 wonend in het Vlaams Gewest, kreeg gemiddeld 84% hun vaccins van het eerste levensjaar bij Kind en Gezin.

Hexa Pneumo Rota
2 maanden 3 maanden 4 maanden 2 maanden 4 maanden 2 maanden 3 maanden 4 maanden
Antwerpen 87,2 86 85,2 86,9 85 78,2 75,4 0,3
Limburg 88,5 88,1 87,5 88,5 87,5 85,1 83 0,1
Oost-Vlaanderen 84,5 84 83,3 84,4 83,2 80,2 78,9 4,5
Vlaams-Brabant 78 76,9 75,8 77,8 75,5 73,5 71,1 2,4
West-Vlaanderen 85,7 84,2 83,4 85,6 83,3 81,7 78,9 1,7
84,9 83,9 83,2 84,8 83 79,3 77 1,9

%kinderen gevaccineerd door Kind en Gezin t.o.v. van het aantal kinderen geboren in 2013 en wonend in het Vlaams Gewest

Hexa Pneumo Rota
2 maanden 3 maanden 4 maanden 2 maanden 4 maanden 2 maanden 3 maanden 4 maanden
Brussel Hoofdstedelijk Gewest 75,1 73,6 71,8 74,6 71,3 66,6 62,8 0,1
75,1 73,6 71,8 74,6 71,3 66,6 62,8 0,1

% kinderen gevaccineerd door Kind en Gezin t.o.v. het aantal kinderen geboren in 2013 en wonend in Brussel Hoofdstedelijk Gewest en die minstens 1 huisbezoek of consult bij Kind en Gezin kregen

  • Tweede levensjaar

Ook voor de vaccins van het tweede levensjaar is Kind en Gezin de voornaamste vaccinator. 80% van de kinderen geboren in 2012 en wonend in Vlaanderen werd door Kind en Gezin gevaccineerd in hun tweede levensjaar.

MBR Pneumo Hexa MenC
12 maanden 12 maanden 15 maanden 15 maanden
Antwerpen 82,6 82,8 82,4 82
Limburg 86,2 86,4 85,9 85,8
Oost-Vlaanderen 80,4 80,6 80 79,8
Vlaams-Brabant 72,5 72,6 72,2 71,9
West-Vlaanderen 80,7 80,7 80,1 79,8
80,6 80,7 80,2 80

% kinderen gevaccineerd door Kind en Gezin t.o.v. het aantal kinderen geboren in 2012 en wonend in het Vlaams Gewest

MBR Pneumo Hexa MenC
12 maanden 12 maanden 15 maanden 15 maanden
Brussel Hoofdstedelijk Gewest 67 67,2 66,6 66,3
67 67,2 66,6 66,3
% kinderen gevaccineerd door Kind en Gezin t.o.v. het aantal kinderen geboren in 2012 en wonend in Brussel Hoofdstedelijk Gewest en die minstens 1 huisbezoek of consult bij Kind en Gezin kregen
Bekijk ook ...

Meer weten?