Vaccinaties

Op deze pagina’s vind je cijfers die aangeven hoeveel baby’s en peuters gevaccineerd zijn. Die vaccinatiegraad kan je berekenen op basis van onderzoek bij een steekproef kinderen (vaccinatiegraadstudie), maar ook informatie uit registratiesystemen kan benut worden om daar een indicatie van te krijgen.

Uit de Vaccinatiegraadstudie (2016), een steekproefonderzoek uitgevoerd in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid, weten we dat jonge kinderen in het Vlaamse Gewest in zeer hoge mate gevaccineerd zijn tegen de belangrijkste vaccineerbare infectieziekten. De vaccinatiegraad bij jonge kinderen in het Vlaamse Gewest ligt voor alle basisvaccins ruim boven de 90%.

Op de pagina’s voor dit thema schetsen we cijfers op basis van de registratiesystemen van Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid. Kind en Gezin heeft - dankzij samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid - een dashboard gebouwd waarin per vaccin(dosis) getoond wordt bij hoeveel % van de kinderen een vaccin geregistreerd werd (hetzij door Kind en Gezin, hetzij door andere vaccinatoren zoals geregistreerd in Vaccinnet, het bestel- en distributiesysteem voor vaccins). We tonen ook hoeveel kinderen alle vaccinaties via Kind en Gezin krijgen.

Je vindt zowel zowel cijfers op niveau van het Gewest, als cijfers voor elke gemeente. Voor het Brussels Gewest tonen we enkel cijfers voor kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult kregen van Kind en Gezin en die niet opgevolgd werden door het ONE.