Gewest en Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)

Volgende zaken zijn belangrijk in functie van een correcte interpretatie van cijfers en evoluties:
  • Als er voor een kind geen vaccinatie geregistreerd staat in Vaccinnet, dan kan het ook zijn dat de vaccinator dit niet registreerde of dat het kind gevaccineerd werd door vaccinatoren die niet registreren in Vaccinnet (bv. door het Office de la Naissance et de l’Enfance, ONE). We mogen dus niet zo maar concluderen dat de kinderen niet gevaccineerd zijn. Daarom spreken we van een groep kinderen die niet gevaccineerd is of voor wie de vaccinatie niet (juist) geregistreerd werd in Vaccinnet. 
  • De cijfers over de vaccinaties in het eerste geboortejaar houden rekening met de geldigheid van de toediening. Niet alle vaccins worden geldig toegediend en niet voor alle externe vaccinaties kan de geldigheid afgeleid worden. De vaccinatiecijfers moeten daarom eerder beschouwd worden als ‘minstens x % werd gevaccineerd’.
De cijfers over het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd is of waarvoor de vaccinatie niet geregistreerd werd, mogen dus echt niet verengd worden tot het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd werd.

Qua berekeningswijze zijn volgende zaken nuttig om weten:
  • We berekenen cijfers voor kinderen die in Vlaanderen of Brussel geboren zijn en op 31/12 van het betrokken jaar nog wonen in het betreffende gebied (gewest of LOGO).
  • Voor de cijfers over het tweede geboortejaar keken we naar alle kinderen die na een leeftijd van 345 dagen het betrokken vaccin toegediend kregen.
  • Voor het Brussels Gewest tonen we enkel cijfers voor kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult kregen van Kind en Gezin en die niet opgevolgd werden door het ONE.
  • De cijfers voor de geboortejaren 2014-2017 werden opnieuw berekend in juni 2018. Dit heeft als gevolg dat:
    • wijzigingen in de registraties (bv. rechtzetten van foutieve registraties) meegenomen worden, waardoor de jaarcijfers kunnen verschillen van cijfers die eerder verspreid werden (bv. via Het Kind in Vlaanderen);
    • het ergens logisch is dat de vaccinatiecijfers voor het meest recente jaar lager liggen dan die van voorgaande geboortejaren.