Evolutie totale vruchtbaarheidscijfer

In 2018 bedroeg het totale vruchtbaarheidscijfer 1,58 kinderen per vrouw. De daling van het TVC zet zich dus verder. De vruchtbaarheidscijfers naar nationaliteit van de moeder vertonen tegenover 2017 enkel een daling voor de Belgische vrouwen (-0,05). Voor de niet-Belgische vrouwen nam het vruchtbaarheidscijfer toe met 0,11 kinderen per vrouw. Het vruchtbaarheidscijfer van niet-Belgische vrouwen ligt duidelijker hoger dan dat van Belgische vrouwen. Het verschil in vruchtbaarheid bedraagt 1,19 kinderen per vrouw. In 2001 bedroeg het verschil nog 1,5 kinderen per vrouw.