Zwangerschap

Van een beperkt aantal kinderen is geen zwangerschapsduur gekend. Deze ontbrekende waarden (0,8% in 2017) worden niet meegenomen in onderstaande grafieken. We tonen dus de ‘valide’ percentages.
We spreken over vroeggeboorte of prematuriteit als de geboorte zich aandient voordat 37 volledige zwangerschapsweken werden bereikt.